Vanhus- ja vammaisneuvosto

Neuvoston tulee:
  • Edistää ja kehittää kunnan ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisiä edustavien etujärjestöjen välistä yhteistyötä.
  • Seurata ikäihmisten tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia muun muassa terveydenhuoltoa, vanhustenhuoltoa, asumista, ympäristöä, liikenneyhteyksiä, kulttuuritarjontaa ja vapaa-ajan toimintaa koskevissa vanhuspoliittisissa kysymyksissä.
  • Valvoa, että eläkeläisille tärkeät kysymykset huomioidaan kaikissa lautakunnissa ja hallintoportaissa ja että näille välitetään eläkeläisten asiantuntemusta.
  • Antaa vuosittain ennen maaliskuun loppua toimintakertomus peruspalvelulautakunnalle.

Neuvosto voi:

  • Edistää ikääntyneen väestön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.
  • Vaikuttaa aktiivisesti mielipiteenmuodostukseen ja tiedon jakamiseen kunnan ikääntyneen väestön tilanteesta ja elinehdoista.
  • Hoitaa myös muita nimenomaan neuvostolle velvoitettuja tehtäviä.