Vastuutyöntekijä

Iäkkäälle henkilölle on tarvittaessa nimettävä vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kemiönsaari on jaettu kahteen alueeseen; kotihoidon pohjoinen ja eteläinen alue. Vastuutyöntekijä nimetään näiden alueiden mukaisesti.

Vastuutyöntekijän tehtävänä on mm.

  • tukea asiakasta palvelujen ja etuuksien hakemisessa
  • seurata, että asiakkaan palvelut toteutuvat laadukkaasti ja tarpeisiin nähden riittävinä ja oikea-aikaisina
  • seurata, että palvelusuunnitelma ja siihen liittyvät päätökset ovat ajantasaisia ja että palvelusuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti
  • olla yhteydessä ja mahdollisuuksien mukaan koordinoida eri toimijoiden palveluja.

Ota yhteyttä:

Maria Heinonen, kotihoito pohjoinen, puh. 02 4260 620 tai 050 400 0176
s-posti: etunimi.sukunimi@kimitoon.fi

Sofie Fredriksson, kotihoito eteläinen, puh. 02 4260 670 tai 040 635 0617
s-posti: etunimi.sukunimi@kimitoon.fi