Arvonlisäveroton yksityinen sosiaalipalvelu

Asiakas on oikeutettu verovapaisiin sosiaalipalveluihin, jos hän ei todetusti selviä arjestaan ilman apua. Syynä voi olla esimerkiksi ikääntyminen, sairaus, sairaudesta toipuminen tai vamma. Muun muassa kodinhoito, ateriapalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut, kuten asiointiapu ovat arvonlisäverottomia palveluja.

Yksityiset sosiaalipalvelut ovat verottomia seuraavilla edellytyksillä:

1. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.

2. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. 

3. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.

4. Palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan ja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin. 

Ilmoitus yksityisistä sosiaalipalveluista:

Huom! Aluehallintoviraston paperilomake on otettu aluksi käyttöön. Korvaava e-lomake on tulossa.

Ilmoitus toimitetaan täytettynä ja mukana pyydetyt liitteet osoitteeseen peruspalvelujohtaja Maria Wallin, Vretantie 19, 25700 Kemiö.

Kunnan peruspalveluosasto valvoo toimintaa.  Peruspalvelujohtaja Maria Wallin vastaanottaa ilmoituksen ja hyväksyy sen, jonka jälkeen tuottaja merkitään rekisteriin.

Lisätietoja: