foretagsradgivning

Yritysneuvonta

Yritysneuvonnan tehtävänä on auttaa yrityksiä saamaan kussakin yksittäisessä tapauksessa tarvittavia tietoja ja kontakteja.

Uusia yritysideoita

On hyödyllistä keskustella omasta ideastaan muiden kanssa. Sitä kautta voi saada uusia näkökulmia ja ajatuksia hankkeen vahvuuksista ja heikkouksista.

Tärkeitä kysymyksiä ovat yritysidea, rahoitus, markkinointi, kannattavuus, tilat ja yritysmuoto.

Oman liikeidean konkretisoimiseksi niin itselle kuin muillekin on hyvä laatia liiketoimintamalli, josta voi myöhemmin muodostua liiketoimintasuunnitelma. Linkeistä löytyvät mallit ovat vain esimerkkejä monien joukosta.

Suunnitelmaan laaditaan myös toiminnan budjetti.

Yrityksen perustaminen

Kun yritysidea on kypsynyt ja yritysmuoto selvinnyt, vaatii itse yrityksen perustaminen vain muutaman lomakkeen täyttöä ja rekisteröintimaksun suorittamista. Yrityksen rekisteröinti tehdään Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), ja ohjeet rekisteröintiä varten löytyvät PRH:n kotisivuilta.

Yritystä perustettaessa on myös huomioitava verottajan ohjeet yritysverotuksesta. Verohallituksen kotisivuilla on verotusta koskevat ohjeet.

Yritystuet

Maaseudun yritystukiasetuksen (80/2015) mukaiset yritystuet ovat haettavissa joko ELY-keskuksesta tai Leader-yhdistyksestä. Tukea voi saada investointeihin, liiketoiminnan perustamiseen sekä innovatiivisiin kokeiluihin.

Tukea ei myönnetä alle 10 000 euron investointeihin. Tuen määrä on 20 %, lukuun ottamatta ilman kiinteää tieyhteyttä olevia alueita, joissa tuki on 35 %. Kaikki investoinnit eivät ole tukikelpoisia, joten tukikriteereihin on syytä perehtyä.

Tuki liiketoiminnan perustamiseen tarkoittaa tukea asiantuntija-avun ja tuotantotekijöiden vuokrien kustannuksiin. Tuen enimmäismäärä on 35 000 euroa.

Tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakemukseen tulee aina sisältyä liiketoimintasuunnitelma.

Yrityksen kehittäminen

Yrityksen kehittäminen voi tarkoittaa mitä vain henkilökunnan lisäyksen, uusien tuotteiden ja toimitilojen, erilaisen markkinoinnin, uudistetun talousseurannan ja uusien yhteistyökumppaneiden väliltä.

Näihin voi saada taloudellista ja asiantuntevaa apua eri tahoilta tarpeesta riippuen. ELY-keskuksella on mm. paljon asiantuntijapalveluita, joita voi tilata edullisesti.

ELY-keskuksen kehittämispalvelujen avulla yrittäjä voi yhdessä tietyn alan asiantuntijan kanssa kehittää jotain tiettyä osaa toiminnastaan. Näitä asiantuntijapalveluita tuetaan taloudellisesti, joten ne ovat yrittäjille kohtuuhintaisia.

Investoinnit

Suuremmat yritykset voivat löytää rahoitusta ELY:n ja Busines Finlandin kautta.

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatukea voivat saada yritykset, yhdistykset, säätiöt, seurakunnat, kunnat ja kuntayhtymät sekä kotitaloudet.

Omistajan- tai sukupolvenvaihdos

Suunnitteletko yrityksen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle? Harkitsetko yrityksesi myyntiä? Siinä tapauksessa kannattaa valmistautua hyvissä ajoin.

Yritysneuvonta järjestää vuosittain maksuttomia konsultointitilaisuuksia (1-2 kpl) yrityksille, jotka suunnittelevat omistajan- tai sukupolvenvaihdosta. Saat vinkkejä, joiden avulla voit varautua mahdollisimman hyvin etukäteen, esimerkiksi yritysmuodon muutoksen kautta tai valmistelemalla yritys optimaaliseen myyntikuntoon.

Maatalouden sivuelinkeinot

Maatalouden sivuelinkeinot toimivat nykyisin kuin pienet yritykset ja ovat verrattavissa muihin pieniin yrityksiin.