Tieosuuskunnat

Yksityistielaki muuttuu 1.1.2019

Yksityistielaki on muuttunut 1.1.2019.

  • Tärkeimmät muutokset tiekuntien ja kuntien kannalta löytyvät tästä Kuntaliiton kotisivuilta.
  • Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri - Tiekunnan yhteystiedot voi ilmoittaa tästä.
  • Digiroad - Täältä löydät tietoa kansallisesta tietietojärjestelmästä. Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Liikenneviraston Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot.

Suomen Tieyhdistys järjestää helmi-maaliskuussa 16 paikkakunnalla Alueellisen Yksityistiepäivän. Silloin lakia käydään tarkemmin läpi. Täältä löydät tarkemmat tiedot.

Tieyhdistys julkaisee myös uuteen lakiin pohjautuvan opaskirjan "Yksityisteiden hallinto 2019", joka ilmestyy tammikuun lopulla.

Suomen Tieyhdistyksen neuvonta yksityistieasioissa:

  • Kaikille: Suomen Tieyhdistys, arkisin 9 - 18,  puh. 0200 345 20.
  • Yhdistyksen jäsenille: Jaakko Rahja, 040 730 9266 tai jaakko.rahja(at)tieyhdistys.fi

Tieavustusten yleiset kriteerit

Kemiönsaaren kunnan tieavustukset.

  1. Kaikilla kolmen tai useamman vakituisesti asutun talouden tiekunnilla on oikeus tieavustukseen.
  2. Tiekunnan tulee olla virallisesti perustettu ja sen tulee pitää vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi (laki yksityisistä teistä 65 §).
  3. Tiekunta-avustusta tulee hakea vuosittain määräaikaan mennessä.

Avustuslajit

Teiden kunnossapitoavustus

Teiden kunnossapitoavustusta jaetaan suhteessa tiekunnan tienpitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 % tai kunnan teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen mukaan. Tienpitokustannusten ei tarvitse olla vuosikokouksessa hyväksyttyjä ennen hakemuksen jättämistä.

Avustusta ei myönnetä alle 300 euron kunnossapitokustannuksista.

Hakemukseen liitetään vuosikokouksen pöytäkirja ja tilinpäätös, josta tienpitokustannukset käyvät ilmi. Mikäli kuluvana vuonna ei ole pidetty vuosikokousta, hakemukseen liitetään edellisen vuoden pöytäkirja ja tilinpäätös.

Yksityisteiden tienpidon osittelua koskevan käsikirjan (vuodelta 2010) mukaan painoluku sisältää jätekuljetukset ja muut palvelukuljetukset, minkä vuoksi kunnan kunnossapitoavustusta saaneet tiekunnat eivät saa erikseen veloittaa kunnalta tai muilta toimijoilta tiemaksua.

Tievalaistusavustus

Tiekunnat sekä tievalaistuksesta huolehtivat yhdistykset voivat anoa avustusta tievalaistukseen. Avustusta maksetaan valaistuspistekohtaisesti. Avustus on 10 €/valaistuspiste.

Hakuaika

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kunnalle vuosittain viimeistään 10 maaliskuuta. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä, vaan ne palautetaan hakijalle.