Siirry sisältöön

Esityslistat ja pöytäkirjat

Luottamuselinten esityslistat julkaistaan kunnan verkkopalvelussa pääsääntöisesti noin viikkoa ennen kokousta.

Esityslistat

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan kunnan verkkopalvelussa pääsääntöisesti noin viikkoa ennen kokousta. Esityslista on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka.

Pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkopalvelussa pääsääntöisesti nähtävillepanopäivänä, kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kaksi (2) vuotta julkaisemisen jälkeen. Tietosuoja-asetuksesta (GDPR) johtuen pöytäkirjoja ei pidetä nähtävillä pidempään.

Vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella toimistosihteeri Susanna Kunnarilta, puh. 040 626 3583 tai susanna.kunnari@kimitoon.fi

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista. Viranhaltijapäätökset, joihin kuntalain mukaan voi hakea muutosta, julkaistaan kunnan verkkopalvelussa.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitettä ei julkaista, mikäli se sisältää

Muutoksenhaku päätöksiin

Jos olet tyytymätön kunnanhallituksen, lautakunnan, jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätökseen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena sille toimielimelle, joka päätöksen on tehnyt.

Muutoksenhaun kohteena voivat yleensä olla kunnan viranomaisen lopulliset päätökset. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta. Valmistelua koskeva päätös tulee myöhemmin lopullisesti ratkaistavaksi. Vastaavasti muutosta ei voi hakea täytäntöönpanopäätökseen, koska jo aiemmin on ollut mahdollisuus hakea muutosta varsinaiseen asiaratkaisuun.

Valtuuston tai muun toimielimen hyväksymät periaatelinjaukset, joita on tarkoitus noudattaa tulevia päätöksiä tehtäessä, eivät yleensä ole muutoksenhakukelpoisia lopullisia asiaratkaisuja. Varsinaisen asiaratkaisun sisältävät päätökset tehdään myöhemmin.

Valtuuston päätökseen haetaan suoraan muutosta hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Saat tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen, jos päätös on kohdistettu sinuun tai jos päätös vaikuttaa välittömästi sinun oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi tai jos olet Kemiönsaaren kunnan asukas.

Kerro oikaisuvaatimuksessa tai kunnallisvalituksessa, minkä toimijan ja mihin päätökseen haet muutosta. Toimita oikaisuvaatimus Kemiönsaaren kunnan kirjaamoon, kimitoon@kimitoon.fi, tai kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen.

Hyvää hallintotapaa koskevat lainkohdat löytyvät hallintolaista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ota yhteyttä