Siirry sisältöön

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kunnassa.

Kemiönsaaren kunnan osallistuvassa budjetoinnissa resursseja kohdennetaan investointeihin, joiden ideointiin kuntalaiset saavat osallistua. Tämän jälkeen asukkaat saavat demokraattisesti äänestää, mitkä ideat tulisi toteuttaa. Vuosittain järjestettävä osallistuva budjetointi on toteutettu Kemiönsaaren kunnassa vuodesta 2022.

Osallistuva budjetointi 2024

Osallistuvassa budjetoinnissa Kemiönsaaren kunnan vakituiset asukkaat voivat ehdottaa hankkeita, joiden budjetti on 500 – 10 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin kokonaisbudjetti on 30 000 euroa.

Ehdotuksia otetaan vastaan 1.–29.2.2024 verkkolomakkeella tällä verkkosivulla.
Lomakkeen voi täyttää myös kunnan kirjastojen asiakastietokoneilla.

Äänestysaika on 18.–31.3.2024.

Kunnanhallitus käsittelee ehdotuksia 18.4.2024.


Äänestä suosikki-ideaasi!

Kemiönsaaren kunnan osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen, jossa kunnan vakituiset asukkaat voivat äänestää suosikkiaan kunnalle ehdotetuista ideoista.

Äänestysaika on 18.–31.3.2024.

Näin äänestät:
Äänestys tapahtuu allaolevalla sähköisellä lomakkeella. Voit äänestää myös kirjastojen asiakas-tietokoneilla. Jos tarvitset apua, kysy henkilökunnalta.

Äänestyksen säännöt:

 • Voit äänestää vain yhtä (1) ideaa ja lähettää lomakkeen vain kerran (1).
 • Sinun tulee antaa sekä nimesi sekä kotiosoitteesi Kemiönsaarella, jotta äänesi lasketaan.
 • Äänioikeutettuja ovat ainoastaan 12 vuotta täyttäneet vakituiset Kemiönsaaren asukkaat.

ÄÄNESTYSLOMAKKEESEEN PÄÄSET TÄÄLTÄ:

Äänestyslomake, osallistuva budjetointi 2024(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Äänestysvaihtoehdot 2024:

 1. Hiekkatie ja valaistus Keisarinnan puuceelle Taalintehtaalla
  Ehdotuksen mukaan Taalintehtaalla sijaitsevalle ns. Keisarinnan puuceelle rakennetaan hiekkatie ja valaistus.
 2. Ulkokuntosali Västanfjärdiin
  Ehdotuksen mukaan Västanfjärdin kirjaston lähistöön rakennetaan ulkokuntosali.
 3. “Muumisilta” Västanfjärdin Lammalanpuron yli
  Ehdotuksen mukaan Lammalanpuron yli vievä jalankulkusilta on korvattava uudella. Uusi silta muistuttaisi Muumilaakson kaarisiltaa kaiteineen.
 4. Ulkokuntosali Kärran kylään
  Ehdotuksen mukaan Kärran kylään rakennetaan ulkokuntosali, joka sijoitetaan muiden liikuntapaikkojen yhteyteen (juoksuradat, pururata, leikkipuisto ja DIK-paviljonki).
 5. Lainattavat apuvälineet
  Ehdotuksen mukaan kunta hankkii erilaisia ​​lainattavia apuvälineitä, jotka helpottavat iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten ihmisten arkea. Ehdotuksen mukaan hankintalistalla voisi olla mm. laadukas kävelytuki tai tandempyörä.
 6. Penkkejä ja kukkaistutuksia Kemiön keskustaan
  Mukavan tunnelman luomiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi Kemiön torille luodaan “tapaamispaikka”, joka koostuu penkeistä kukkaistutuksineen. Oleskelualue tarjoisi mukavan taukopaikan ja kannustaisi yhteisöllisyyteen sekä erilaisten pienten tapahtumien järjestämiseen.
 7. Taukopenkkejä senioreille Kemiön keskustan ympäristössä
  Ehdotuksen mukaan kannustetaan senioreita kävelylenkeille sijoittamalla sopiviin paikkoihin penkkejä, joilla voi istua ja lepuuttaa jalkoja.
 8. Vuokrattavat juhlateltat
  Ehdotuksen mukaan kunta hankkii kaksi vankkaa juhlatilaa, joita kunnassa toimivat yhdistykset voivat vuokrata edullisesti. Ehdotusten mukaan juhlateltat voisi myös liittää yhteen muodostaen yhden suuren teltan.

Ohjeet

Osallistuvan budjetoinnin hanke-ehdotusten tulee lisätä kunnan toimivuutta, viihtyisyyttä,
elinvoimaisuutta, turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä paikalliset lähtökohdat, voimavarat ja
ilmasto huomioiden.

Osallistuvan budjetoinnin käyttötalousmenoihin kohdentuvia hankkeita voivat olla esimerkiksi
erilaiset tapahtumat, konsertit ja näyttelyt. Investointihankkeita taas voivat olla esim julkisen
irtaimen omaisuuden hankinta tai kertaluonteinen projekti. Koska osallistuvan budjetoinnin
määrärahan käytöstä päätetään vuosittain, osallistuvan budjetoinnin käyttömenoihin
kohdentuvien budjettiehdotusten kautta ei ole mahdollista palkata vakituista henkilökuntaa.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahaa voidaan käyttää sekä hankintoihin (investointeihin) että
erilaisten kertaluonteisten projektien toteuttamiseen.

Hankkeet saavat mielellään antaa iloa mahdollisimman monelle kuntalaisille sekä edesauttaa strategian toteutumista.

Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia voivat jättää yksityishenkilöt (kuntalaiset) sekä Kemiönsaaren kunnassa toimivat seurat ja yhteisöt.


Ehdotukseen liitetään:

1) suunnitelma hankkeen toteutuksesta sekä arvio toteutusaikataulusta, jonka tulee
ajoittua kuluvaan vuoteen

2) hankkeen kustannusarvio

Ehdotuksessa on oltava nimetty henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä.


Jätä ehdotuksesi

Vuoden 2024 lomake on suljettu. Seuraava osallistuva budjetointi järjestetään helmikuussa 2025.

Ota yhteyttä