Siirry sisältöön

Ympäristö- ja ilmastotyö

Ilmastopolitiikka on muuttunut viime vuosina merkittävästi, ja tiukennetut ilmastotavoitteet lisäävät sääntelyä sekä EU:n että kansallisella tasolla. Kunnilla on erittäin tärkeä tehtävä ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä ne voivat pilkkoa suuret kansainväliset ilmastotavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Kysely luonnon monimuotoisuudesta yli kuntarajojen

Kysely on avoinna koko kesän ja se on laadittu yhteistyössä Naantalin, Paraisten ja Kaarinan kaupunkien kanssa.

Ympäristöohjelma

Helmikuussa 2022 kunnan ympäristöohjelman ohjausryhmä asetti puitteet ohjelmatyölle. Ohjelman visio ja missio perustuvat täysin kunnan strategiaan. Prosessin aikana on noussut esiin kolme keskeistä osa-aluetta, joiden perusteella ohjelman keskeiset tavoitteet on muotoiltu: hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus ja vesistöjen tilan parantaminen.

Tavoitteilla tulee olemaan merkittävä osa esimerkiksi ympäristötoimenpiteiden ulkoisen rahoituksen hakemisessa. Keskeiset tavoitteet on jaettu temaattisiksi tavoite- ja toimenpidekokonaisuuksiksi, jotka voivat toimia tukena kunnan vuosittaisessa toiminta- ja budjettisuunnittelussa, myös yli osastorajojen.

Ympäristöohjelman toimenpiteet vuoden 2024 aikana

Tarkemmat tiedot toimenpiteistä löydät vuoden 2024 talousarviosta (3.5 Ympäristötoimenpiteet):

  1. Ilmastokoordinaattorin palkkaaminen
  2. Ympäristötyöpainotteiset kesätyöpaikat
  3. Pilottihanke Saaristomeren vesiensuojelun edistämiseksi maatalouden käsittely- menetelmiä laajentamalla
  4. Energiansäästötoimia koskevat kampanjat ja infotilaisuudet
  5. Vähähiilisten logistiikkaratkaisujen tukeminen ja kehittäminen
  6. Katuvalaistuksen korvaaminen energiaa säästävillä LED-lampuilla
  7. Paikallisten toimenpiteiden tukeminen vesistöjen tilan parantamiseksi
  8. Kunnan liittyminen kuntien energiatehokkuussopimukseen
  9. Ympäristökasvatus kaikenikäisille: yksi koulu tai päiväkoti lisää Vihreä lippu -ympäristöohjelmaan

Ajankohtaiset hankkeet


Från bord till gjord – Ilmastotyö Kemiönsaaren kunnassa

Lisätietoa hankkeista

Ota yhteyttä