Siirry sisältöön

Ympäristö- ja ilmastotyö

Ilmastopolitiikka on muuttunut viime vuosina merkittävästi, ja tiukennetut ilmastotavoitteet lisäävät sääntelyä sekä EU:n että kansallisella tasolla. Kunnilla on erittäin tärkeä tehtävä ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä ne voivat pilkkoa suuret kansainväliset ilmastotavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Helmikuussa 2022 kunnan ympäristöohjelman ohjausryhmä asetti puitteet ohjelmatyölle. Ohjelman visio ja missio perustuvat täysin kunnan strategiaan. Prosessin aikana on noussut esiin kolme keskeistä osa-aluetta, joiden perusteella ohjelman keskeiset tavoitteet on muotoiltu: hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus ja vesistöjen tilan parantaminen.

Tavoitteilla tulee olemaan merkittävä osa esimerkiksi ympäristötoimenpiteiden ulkoisen rahoituksen hakemisessa. Keskeiset tavoitteet on jaettu temaattisiksi tavoite- ja toimenpidekokonaisuuksiksi, jotka voivat toimia tukena kunnan vuosittaisessa toiminta- ja budjettisuunnittelussa, myös yli osastorajojen.

Ympäristöohjelman toimenpiteet vuoden 2023 aikana

Tarkemmat tiedot toimenpiteistä löydät vuoden 2023 talousarviosta (3.5 Ympäristötoimenpiteet):

 1. Ympäristövaikutusten arviointi päätöksenteossa
 2. Energiansäästötoimia koskevat kampanjat ja tiedotustilaisuudet
 3. Uusiutuvan energian edistämishankkeet
 4. Vähähiilisiä matkaketjuja tuetaan ja kehitetään
 5. Katuvalaistukseen vaihdetaan energiaa säästävät LED-lamput
 6. Tuetaan paikallisia toimenpiteitä vesistöjen tilan parantamiseksi
 7. Kunta liittyy kuntien energiatehokkuussopimukseen
 8. Kevyen liikenteen väylien kehittämissuunnitelma
 9. Sähköautojen latausasemat
 10. Ruokahävikkiä vähennetään 10 prosentilla vuoden 2021 tasosta
 11. Metsänhoitosuunnitelman päivittäminen
 12. Koulujen, paikallisen maa- ja metsätalouden ja asiantuntijoiden yhteistyö

Ajankohtaiset hankkeet

ArcGate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

MÅSSE – Mikroföretagen i Åboland i samarbete för Skärgårdshavet och Effekt

TuKeVa – Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa

Lue hankkeista lisää.