Siirry sisältöön

Osallistu ja vaikuta

Kemiönsaaren kunnan toimintaan on mahdollista vaikuttaa monin eri tavoin.

Palaute kunnalle

Vikailmoituspalvelun kautta voi ilmoittaa puutteista tai vioista, jotka koskevat kunnan katuvalaistusta, teitä ja jalkakäytäviä, liikunta- ja ulkoilupaikkoja, julkisia rakennuksia ja kouluja, puisto- ja viheralueita sekä lumenaurausta ja hiekoitusta. Lisäksi palvelun kautta voi ilmoittaa muun muassa ilkivallasta ja tulvaongelmista.

Tee vikailmoitus

Jos haluat antaa yleistä palautetta tai jättää toivomuksen kunnalle, tee se palautelomakkeella.

Palaute / Yhteydenotto (e-lomake)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä kuntalaisten mahdollisuuksia päättää, mihin kunnan rahoja käytetään. Kemiönsaaren kunta pitää tätä konkreettisena keinona osallistaa asukkaita päätöksentekoon.

Osallistuva budjetointi

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on yksi niistä vaikuttamisen keinoista, joilla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Sen avulla kuntalainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteen tavoitteena on saada aikaan positiivista muutosta ja kehitystä, josta kaikki kuntalaiset hyötyisivät.

Kuntalaisaloite on yksittäisen asukkaan tai asukasryhmien laatima vapaamuotoinen kirjallinen aloite, jonka kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa toimintaan ja päätöksentekoon. Aloitteen käsittelee kunnassa se viranomainen, jonka toimialaan asia kuuluu. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimenpiteisiin aloitteen ansiosta on ryhdytty.

Kirjoita lomakkeelle selkeästi, mitä asia koskee. Myös nimi ja yhteystiedot ovat pakollisia tietoja. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä.

Vaikuttamistoimielimet

Luottamushenkilöelinten lisäksi kunnalla on erilaisia kunnanhallituksen asettamia vaikuttamistoimielimiä.

Asukastapaamiset

Kunnassa järjestetään tarpeen mukaan avoimia asukastapaamisia, joissa kuntalaiset voivat keskustella ajankohtaisista asioista poliitikoiden ja kunnan johdon kanssa. Lisätietoja tapaamisista julkaistaan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kunnan verkkosivuilla.