Siirry sisältöön

Talous

Kunnanvaltuusto päättää vuosittain joulukuussa seuraavan vuoden talousarviosta. Tällöin luottamushenkilöiden tehtävänä on päättää, miten kunnan rahat jaetaan ja mitkä tavoitteet ja osa-alueet ovat etusijalla tulevan taloussuunnitelmakauden aikana.

Kunnanhallitus määrittää syksyn alkupuolella talousarviokehyksen, jonka perusteella osastot valmistelevat talousarvioesityksensä omien hallinnonalojensa lautakunnille. Tämän jälkeen lautakuntien talousarvioesitykset kootaan yhdeksi yhteiseksi talousarvioesitykseksi, johon kunnanjohtaja ottaa kantaa. Kunnanjohtajan talousarvioesitys viedään yleensä marraskuussa kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja tämän jälkeen joulukuussa kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Valtuusto päättää talousarviosta ja tulevan kolmen vuoden taloussuunnitelmasta. Taloussuunnitelmassa on kuvattu kunnan suunnitelmakauden kehittämiskohteet ja niiden rahoituksen järjestäminen.

Aiempien vuosien talousarviot ja tilinpäätökset voi tilata hallinto-osastolta.

Ota yhteyttä