Siirry sisältöön

Jätehuolto ja lietteen keräys

Jätehuoltoyhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto vastaa sekä vakituisten että vapaa-ajan asuinkiinteistöjen jätehuollosta Kemiönsaaren kunnassa.

Kemiönsaaren kunnassa jätteitä kerätään sekä kiinteistökohtaisesti että aluekeräyksenä. 

  1. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta(siirryt toiseen palveluun) vastaa jätehuollon viranomaistehtävistä. Jätehuoltomaksuja koskevat muistutukset osoitetaan jätehuoltolautakunnalle.
  2. Jätehuoltoa koskeva palaute osoitetaan Lounais-Suomen jätehuollolle(siirryt toiseen palveluun).
  3. Rinki vastaa Kemiönsaaren kunnan alueella olevista kierrätyspisteistä (ekopisteistä). Kierrätyspisteitä koskeva palaute osoitetaan Ringille(siirryt toiseen palveluun).
  4. Lounais-Suomen jätehuolto hoitaa Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen ja kuljetuksen(siirryt toiseen palveluun) aivan kuten jäteastioiden tyhjennyksetkin.

Kemiönsaaren lajitteluasema

Rinki-kierrätyspisteet

Rinki(siirryt toiseen palveluun) vastaa Kemiönsaaren kunnan alueella olevista kierrätyspisteistä (ekopisteistä). Lähimmän Rinki-kierrätyspisteen löydät täältä:

Kierrätyspisteitä koskeva palaute osoitetaan Ringille:

Lietteen keräys

Lounais-Suomen jätehuolto hoitaa Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen ja kuljetuksen aivan kuten jäteastioiden tyhjennyksetkin. Lietekaivojen tyhjennyksistä huolehtii paikallinen yrittäjä Östermalm Trading Ab.

Jätehuollon perusmaksu

Jäteastian tyhjennyksestä maksettavan jätemaksun lisäksi maksetaan jätehuollon perusmaksua. Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja.

Perusmaksua vastaan asukkaat saavat tuoda vaaralliset jätteet mantereella ja saaristossa kiertäviin keräyksiin sekä 17 kiinteään vastaanottopaikkaan.

Jätehuoltolautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta hoitaa 18 kunnan jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Lautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan.