Siirry sisältöön

Apurahat

Apurahat on tarkoitettu sellaisten pro gradu -tutkielmien, kandidaatintöiden ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tekemiseen, jotka tukevat Kemiönsaaren strategisia tavoitteita tai käsittelevät ennalta määriteltyjä tai painotettuja aihealueita.

Apurahoja voi anoa ympäri vuoden lähettämällä kunnalle suunnitelma tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Apurahat maksetaan seuraavana kalenterivuonna valmista tutkielmaa tai lopputyötä vastaan.

Apuraha on verotonta tuloa. Apurahan määrä on 500–2 000 euroa, ja se määräytyy koulutusasteen ja tutkielman tärkeyden perusteella.

Apurahoja myönnetään tutkielmiin, jotka perustuvat teoreettiseen viitekehykseen ja jotka tuottavat kunnan kehittämisen kannalta olennaista sovellettavaa tietoa.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomioita erityisesti tutkimussuunnitelman toteutettavuuteen, tietojen sovellettavuuteen, suunnitelman ajankohtaisuuteen ja uusiin näkökulmiin. Tutkimuksista kunta toivoo saavansa tietoa, jota voidaan soveltaa kunnan kehittämiseen ja joka auttaa näkemään muutoksen mahdollisuuksia. Tutkimusten ei välttämättä tarvitse empiirisesti koskea Kemiönsaaren kuntaa, mikäli sovellettava hyöty on muuten perusteltavissa.