Siirry sisältöön

Presidentinvaali 2024

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11. helmikuuta 2024.

Kemiönsaaren kunta on jaettu viiteen äänestysalueeseen. Näiden äänestysalueiden äänestyspaikat ovat:

ÄänestysalueÄänestyspaikka
1. TaalintehdasDalsbruks skolan mediateekkiEinarintie 1
2. Björkboda-KullaKärran seurakuntakotiKappelimäentie 6
3. Saaristo   Kasnäsin kylpyläKasnäsintie 1295
4. KemiöKulttuuritalo Villa LandeEngelsbyntie 8
5. VästanfjärdSeuratalo VårdkasenSeuratalontie

Vaalipäivän äänestys aloitetaan klo 9.00, ja äänestys jatkuu klo 20.00:een. Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Äänestysalue ilmenee äänioikeutetulle lähetetystä ilmoituskortista. Jos äänioikeutetulla on käytössä Suomi.fi-palvelu, ilmoitus lähetetään sähköisesti.

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään, joten tarvitset mukaan todistuksen henkilöllisyydestäsi.

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) ja lähettää sen niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, äänioikeusilmoitus lähetetään sähköisesti. Presidentinvaalin osalta jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle laaditaan kaksi ilmoituskorttia, jotka lähetetään samassa lähetyksessä viimeistään torstaina 4.1.2024. Toinen ilmoituskortti on presidentinvaalin ensimmäistä vaalia varten ja toinen mahdollista toista vaalia varten.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17.1.2024 ja päättyy tiistaina 23.1.2024.  Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 31.1.–6.2.2024.

Kemiönsaaren kunnassa ennakkoon voi äänestää seuraavasti:

Taalintehtaan kirjasto
Tullimäentie 7a, 25900 Taalintehdas 
arkipäivinä
viikonloppuna
klo 9.00–17.00
klo 10.00–16.00
Villa Lande, Kemiö
Engelsbyntie 8, 25700 Kemiö
arkipäivinä
viikonloppuna
klo 9.00–17.00
klo 10.00–16.00
Seuratalo Vårdkasen, Västanfjärd
Seuratalontie, 25830 Västanfjärd
arkipäivinäklo 9.00–17.00
Hiittisten seurakuntatalo
Kirkkomäentie 27, 25940 Hiittinen             
maanantaina 22.1.2024
(mahdollisesti 5.2.2024)
klo 9.00–17.00
(klo 9.00–17.00)

Lisäksi ennakkoäänestys järjestetään torstaina 19.1.2024, sekä mahdollisesti torstaina 2.2.2024 seuraavasti:

m/s Stella, Örön yhteysaluslaituriklo 11.30–12.30
m/s Stella, Holman yhteysaluslaituriklo 15.15–15.25
m/s Stella, Vänön yhteysaluslaituriklo 16.00–16.10
m/s Stella, Tunnhamnin yhteysaluslaituriklo 16.40–17.05

Ennakkoäänestys järjestetään myös tiistaina 23.1.2024, sekä mahdollisesti tiistaina 6.2.2024 seuraavasti:

m/s Stella, Angesön yhteysaluslaituriklo 8.55–9.05
m/s Stella, Bötesön yhteysaluslaituriklo 9.35–9.45
m/s Stella, Djupön yhteysaluslaituriklo 9.50–10.00
m/s Stella, Vänoxabyn yhteysaluslaituriklo 10.00–10.10
m/s Stella, Vänoxa, Släten yhteysaluslaituriklo 10.10–10.20
m/s Stella, Biskopsön yhteysaluslaituriklo 10.25–10.35

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kotikunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä Kemiönsaaren kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16. tammikuuta 2024 klo 16.00 ja toisen vaalin osalta, ellei ole ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä, viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16.00.

Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, tästä on kuitenkin mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua Kemiönsaaren kunnan keskusvaalilautakunnalle, Vretantie 19, 25700 Kemiö, tai puhelimitse 040 626 3583.

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista. Mainoskehikkoja pystytetään neljä kappaletta: Kemiöön, Taalintehtaalle, Lammalaan ja Kärraan (ks. alla oleva kartta). 

Ehdokkaita asettaneita ryhmiä pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse toimistosihteeri Susanna Kunnarille, susanna.kunnari@kimitoon.fi, missä edellä mainituista paikoista ne haluavat mainostaa.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti määräytyy ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan järjestyksen mukaan. Kehikkoon on merkitty järjestysnumero. Mainoskehikon koko on 800 x 1 200 mm.

Jokainen puolue hoitaa itse mainosten kiinnitykset, niiden kunnossapidon sekä välittömästi vaalien jälkeen niiden pois oton. 

Vaalien ulkomainontapaikat

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }