Siirry sisältöön

LSJH: Lähes 40 000 uutta kiinteistöä biojätteen erilliskeräysvelvoitteen piiriin LSJH:n alueella

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee koskemaan lähes 40 000 uutta kiinteistöä Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueella. LSJH on tämän kesän aikana kirjeitse yhteydessä niihin, joiden kodit tai vapaa-ajanasunnot tulevat uusina biojätteen keräysvelvoitteen piiriin.

Biojäte on maatuvaa keittiöjätettä, jota syntyy päivittäin ruoanlaiton ja aterioinnin yhteydessä. Biojätteen erilliskeräysvelvoite tarkoittaa sitä, että kiinteistöjen tulee lajitella kotitaloudessa syntyvät biojätteet ja tilata niille erillinen biojäteastia ja sille tyhjennys  tai vaihtoehtoisesti kompostoida biojätteet.

– Lajittelututkimusten mukaan Suomessa polttokelpoisen jätteen roskapussista jopa yli kolmasosa on biojätettä. Biojätteen lajittelussa on meillä siis paljon parannettavan varaa. Uuden jäteasetuksen mukaan jäteyhtiöiden on järjestettävä asumisessa syntyvän biojätteen erilliskeräys kaikissa asuinkiinteistöissä, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajamissa, LSJH:n palvelupäällikkö Sanna Rajala kertoo.

Biojäte kompostoidaan tai lajitellaan tyhjennettävään biojäteastiaan

LSJH:n alueella tämä koskee 38 000 uutta kiinteistöä, joiden omistajien on syksyn 2023 aikana tehtävä ilmoitus biojätteen kompostoinnista tai hankittava oma biojäteastia ja LSJH:lta  sille tyhjennys. Niitä, joita biojätteen erilliskeräysvelvoite alkaa uutena asiana koskea, neuvotaan erikseen kirjeitse tämän kesän aikana. Kirjettä ei lähetetä niille, jotka ovat jo ilmoittaneet kompostoinnistaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kompostointirekisteriin.

– LSJH:n ohjeistuskirjeen ensimmäinen erä lähtee kiinteistöjen haltijoille tällä viikolla, ja postitus jatkuu tasaiseen tahtiin seuraavat kuukaudet. Biojäteastioiden tyhjennykset aloitetaan 1.1.2024 alkaen alue kerrallaan ja kirjeitä lähetetään samassa järjestyksessä, Sanna Rajala kertoo.

Sähköinen asiakaspalvelu ja jätehuoltokartta sujuvoittavat asiointia

Ilmoituksen biojätteen kompostoinnista tai erillisestä biojäteastiasta voi tehdä kätevästi LSJH:n sähköisen asiointipalvelun kautta. Sieltä tilataan biojäteastian tyhjennykset ja määritellään tyhjennysväli. Myös itse astian voi tilata palvelun kautta. Ne, jotka kompostoivat biojätteensä, voivat niin ikään tehdä komposti-ilmoituksen sähköisesti.

LSJH on uudistamassa sähköistä asiakaspalveluaan ja siirtymässä vaiheittain uuden OmaLSJH-palvelun käyttöön. Osoitteesta oma.lsjh.fi(siirryt toiseen palveluun) löytyvä palvelu on nyt avattu biojätteen erilliskeräysvelvoitteen piiriin tuleville kiinteistönomistajille. He pääsevät käyttämään OmaLSJH:ta ensimmäisten joukossa. Muut LSJH:n asiakkaat käyttävät vielä tämän vuoden ajan vanhaa tuttua sähköistä asiointia, joka löytyy osoitteesta lsjh.fi/sahkoinen-asiointi(siirryt toiseen palveluun).

Uutena palveluna on julkaistu lisäksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jätehuoltokartta, josta voi muun muassa tarkistaa, kuuluuko oma kiinteistö 10 000 asukkaan taajama-alueelle eli sellaiselle alueelle, jossa asuvan on jatkossa joko kompostoitava tai lajiteltava biojäte erilliskeräykseen. Kartta löytyy verkosta osoitteesta rb.gy/25xy5(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Jotta 10 000 asukkaan taajama-alueen saa näkyviin, on vasemmalla olevasta tasovalikosta poistettava ylimääräiset tasot pois.

Biojätteiden kuljetusten kilpailutus hyvässä vauhdissa

Biojätteen keräys- ja kuljetusurakan kilpailutusta suunniteltaessa biojätteen tyhjennykset jaettiin LSJH:ssa neljääntoista urakka-alueeseen.

– Kävimme kuljetusliikkeiden kanssa markkinavuoropuhelua, jossa keskusteltiin tulevista kilpailutuksista jo ennen kilpailutuksen aloittamista, kertoo LSJH:n hankintojen erityisasiantuntija Katja Salmi.

Ensimmäisten alueiden tarjouspyynnöt julkaistiin huhtikuussa, ja kesäkuun loppuun mennessä kaikki biojätteen urakka-alueet on saatu kilpailutettua. – Biojätteen tyhjennysreittien tarkempi suunnittelu aloitetaan syksyllä. Toimivan lopputuloksen kannalta on hyvin tärkeää, että kompostoinnista tai biojätteen erilliskeräyksestä ilmoitetaan LSJH:lle pyydetyn aikataulun mukaisesti, sanoo Salmi.