Siirry sisältöön

Kysely: Luontoliikunta ja ulkoilma-aktiviteetit suosiossa Kemiönsaarella

Kemiönsaaren kunnan MAKKO-hankkeessa (Matkailun kesätävä kehittäminen osallistamalla) tehtiin kysely, jossa Kemiönsaaren asukkailta ja matkailijoilta tiedusteltiin, minkälaisia ulkoilma-aktiviteetteja ja -palveluita he käyttävät ja toivovat lisää Kemiönsaarelle.

Kysely koski laajasti erilaisia ulkoilma-aktiviteetteja, kuten retkeilyä merkityillä reiteillä, pyöräilyä, melontaa, opastettuja luontoaktiviteetteja, telttailua, ratsastusta, hiihtoa ja luistelua. Moottoriveneily ja purjehdus oli kuitenkin rajattu pois kyselystä. Lisäksi tiedusteltiin, mistä palveluiden käyttäjät löytävät tietoa kunnan ulkoilu- ja ulkoliikuntamahdollisuuksista.

Vastaajia oli yhteensä 64, joista 37 oli kemiönsaarelaisia asukkaita, 18 vapaa-ajan asukkaita ja loput 9 matkailijoita. Kysely oli avoinna vuodenvaihteessa sekä ruotsiksi että suomeksi.

Monelle luontoliikunta on arkipäivää

Lähes kolmasosa vastaajista kertoi käyttävänsä retkeily- ja luontoliikuntapalveluita kuukausittain joka viikko ja valtaosa kuukausittain. Ne, jotka vastasivat käyttävänsä retkeily- ja liikuntapalveluita harvemmin, olivat pääsääntöisesti Kemiönsaarelle tulevia matkailijoita. Ympärivuotisuus aktiviteeteissa korostui jonkin verran, sillä yli 67 % vastaajista kertoi käyttävänsä palveluita kaikkina vuodenaikoina.

Valtaosa piti luontoliikunta- ja retkeilypalveluita tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Vastaajista 12 mainitsi, että palvelut ovat tärkein yksittäinen syynä alueella asumiseen. Vain neljä vastaajista koki, ettei luontoliikunta- ja retkeilypalveluilla ole lainkaan merkitystä.

– Luonto on monipuolinen terveyden ja hyvinvoinnin lähde, ja jos siihen vielä lisää liikunnan, niin terveyshyödyt korostuvat. Lisäksi luontoliikuntakohteet, kuten vaikkapa upeat luontopolut ovat sekä matkailuvaltti että voivat houkutella uusia asukkaita, MAKKO-hankkeen vetäjä Sanna-Mari Kunttu huomauttaa.

Luontopolut vetävät väkeä

Lähes kaikki vastaajista olivat kulkeneet merkityillä luontopoluilla ja aikoivat kävellä niillä jatkossakin. Niitä myös kaivattiin lisää. Erityisesti pidemmille 6-10 kilometrin reiteille ja jopa muutaman päivän vaelluksille olisi kysyntää.

Myös uimarantoja käytetään ahkerasti. Uimiseen liittyvänä erityisenä asiana oli, että avoimissa vastauksissa toivottiin lisää talviuintipaikkoja ilman saunaa.

– Monen uimarannan käyttöastetta voisi pidentää tekemällä uimalaitureille styroksista ja lauta-tavarasta eristävän kannen, kun vesistö alkaa jäätyä, vinkkaa Kunttu.

Liikunta-aktiviteeteista kolmannelle sijalle yltäneet hiihtoladut olivat vain alle kolmasosan käytössä vastaajista. Noin neljäsosa vastaajista oli käyttänyt myös frisbeegolfratoja, melonut ja yöpynyt virallisella telttapaikalla. Muut aktiviteetit jäivät selvästi vähemmistön harrastuksiksi.

– Mielenkiintoista kuitenkin oli, että yli 20 henkilöä mainitsi aikovansa mennä tulevaisuudessa merelle tai järvelle melomaan. Samoin melontamahdollisuuksien kasvattaminen kurssien tai yhdistystoiminnanpuitteissa nousi esiin muutamissa avoimissa vastauksissa, ja nythän melontakursseja onkin toteutettu esimerkiksi aikuisopiston kautta, toteaa Kunttu.

Myös luistelu luonnonjäillä oli toiveissa usealla. mutta kyselyssä ei eroteltu, tarkoitettiinko tällä aurattuja matkaluisteluratoja vai retkiluistelua huollettujen ratojen ulkopuolella.

Tiedonsaanti luontoliikuntapaikoista parantumassa

Kemiönsaaren matkailusivut koettiin tärkeimmäksi tiedonlähteeksi, ja niitä käyttivät niin paikalliset kuin matkailijat. Lähes yhtä tärkeäksi tiedonlähteeksi nousi ystävät ja sosiaalinen media.

– Syksyllä toivottavasti saamme lanseerattua uuden karttaportaalin Kemiönsaaren kunnan sivuille, jossa on kootusti kaikki Kemiönsaaren ulkoilma-aktiviteetit. Se helpottaa sekä asukkaiden että matkailijoiden tiedonsaantia, kertoo Kunttu.

Eniten hankaluutta koettiin löytää tietoa varustevuokrauksista, sillä 34 % vastaajista koki sen erittäin vaikeaksi tai vaikeaksi. Vain 22 % koki tiedon olevan helposti saatavilla. Myös talviliikuntapaikoista ja –reiteistä sekä liikunta- ja ulkoilutapahtumista koettiin olevan hankala löytää tietoa. Kummassakin noin 25 % vastaajista koki haasteita löytää tiedon äärelle.

Toiveena on, että yhdistykset ja yritykset havahtuvat viimeistään syksyllä ilmoittamaan tietoja omista luontoliikuntapalveluista, kun uusi karttaportaali lanseerataan. Jo nyt on mahdollista saada välinevuokrauspaikat Visit Finlandin Datahubiin, josta ne saadaan kätevästi kunnan matkailusivuille. Kaikenlaiset ulkoilu- ja ulkoliikutatapahtumat puolestaan voi syöttää tapahtumakalenteriin.

– Palveluista kannattaa viestiä, mutta pelkkä kertominen yhdistyksen tai yrityksen sosiaalisen median kanavissa tai web-sivuilla ei riitä, jos palveluille halutaan käyttäjiä oman kylän ulkopuolelta. Palvelut on saatava kootusti esiin jonnekin, ja siinä tuleva karttaportaali ja Kemiönsaaren matkailusivut ovat siinä avainasemassa, muistuttaa Kunttu.

Yhdistykset ja yritykset isossa roolissa ulkoilun edistäjinä

Yhdistykset ylläpitävät mm. uimarantoja, hiihtolatuja ja luontopolkuja. Lisäksi yrityksillä on välinevuokrausta. Myös yhdistyksille ja yrityksille suunnattiin oma kyselynsä liittyen heidän ylläpitämään paikkoihin. Vastaajia oli vain muutama, joten vastausten perusteella ei voida tehdä mitään johtopäätelmiä, minkälaisia satsauksia yhdistykset tai haluavat jatkossa tehdä tai minkälaista apua ulkoliikuntapaikkojen kehittämisen suhteen tarvitaan.

– Yhdistykset saavat mielellään käyttää kyselyn tuloksia uutta toimintakautta suunnitellessa. Näin teemme yhdessä Kemiönsaaresta houkuttelevamman asuinalueen ja matkailukohteen. Annan myös mielellään suunnitteluapua, mikäli yhdistyksellä tai yrityksellä on mielessä jonkin ulkoilma-aktiviteetin kehittäminen, kertoo Kunttu.

Kysely oli osa MAKKO – matkailun kehittäminen osallistamalla –hanketta, jota on rahoittanut Varsinais-Suomen liitto. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen eri luontoliikuntapaikat niiden saavutettavuuden lisäämiseksi sekä luoda uusia luontoliikuntamahdollisuuksia ja luontomatakailupalveluita yhdessä eri toimijoiden kanssa alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseksi.