Siirry sisältöön

Kunnanhallituksen päätökset 28. elokuuta

Kemiönsaaren kunnanhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 28.8. mm. seuraavista asioista:

Elinkeino-ohjelma: Ohjelma on elinkeinoelämän ja kunnan yhteinen asiakirja, jossa määritellään ne asiat, joita kunnan ja elinkeinoelämän tulee yhdessä edistää hyvien toimintaedellytysten luomiseksi Kemiönsaaren elinkeinoelämälle. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ohjelma hyväksytään muutoksilla.

Vuoden 2022 tilintarkastuksen johdosta tehtävät toimenpiteet: Tarkastuslautakunta muistuttaa mm. investointitalousarvion ohjausvälineroolin kehittämisestä ja arvioinnista. Kuntakonsernin toimintojen yhteensovittamista ja koordinointia suositellaan jatkettavan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lausunto hyväksytään.

Osavuosikatsaus 1-6/2023: Hyväksyttiin.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus: Kunnanhallitus toteaa, että Kemiönsaaren kunnalla ei voida todeta olevan poikkeuksellisia tai tilapäisiä kunnallistaloudellisia vaikeuksia, joiden vuoksi kunta olisi lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Aloite ns. luottamushenkilöiden portaalin puutteiden korjaamiseksi: Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty.

Kokouksen pöytäkirjan löydät myöhemmin täältä: