Siirry sisältöön

Kunnanjohtajan puhe kulttuurille

Kemiönsaaren kulttuuripalkintojen jakotilaisuus alkoi kunnanjohtaja Erika Strandbergin hienolla puheella kulttuurin kunniaksi:

Bästa kulturvänner. Arvoisat kulttuurin ystävät.

Idag ska vi dela ut våra lokala Axelpris inom kultur. Vi ska så småningom uppmärksamma förtjänta personer inom kulturen och biblioteket. Före vi ska låta de verkliga huvudpersonerna få träda fram, så vill jag tacka för möjligheten att få vara med och för att få framföra några ord kulturen till ära.

Jaamme tänään paikalliset kulttuurialan Axel-palkinnot. Myöhemmin tänään palkitsemme ansioituneita henkilöitä kulttuurin ja kirjastojen piirissä. Ennen kuin annamme todellisten päähenkilöiden astua esiin, haluaisin kiittää mahdollisuudesta olla täällä ja lausua muutaman sanan kulttuurin kunniaksi. 

Bästa festpublik, hyvä juhlayleisö 

Kulturen har en betydande roll på Kimitoön och utgör en grundpelare för ortens attraktivitet och unikhet.  

Kulturen här på Kimitoön är mångsidig, äkta och  välkomnande. Den ger också våra invånare gemenskap och meningsfullhet. Vårt mångsidiga kulturliv ger öns levnadsmiljö en särskild karaktär, som inte bara är viktig för bevarandet av vår historia utan också för att forma vår framtid.

Genom satsningar på Kimitoöns unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd och skärgård samt idrotts- och kultursektorn har vi också utvecklats till ett av landets mest attraktiva besöksmål. 

Inom besöksnäringen är kulturturismen en nyckelaspekt, och har lyfts till ett av tre fokusområden.

Genom att utveckla kulturupplevelser och kulturprodukter skapar vi upplevelser som lockar besökare och främjar multilokaliteten.
 
Detta sätter Kimitoön på kartan som en destination där kulturen lever och inspirerar, och där både invånare och besökare kan uppleva och delta i det rika kulturarvet som vår ö har att erbjuda.

Hyvät kulttuurin ystävät

Haluaisin myös käyttää tilaisuutta pohtia omaa suhdettani kulttuuriin. Te kulttuuritoimijat edustatte minulle avoimuutta, rohkeutta ja avarakatseisuutta. Nämä kaikki ovat ominaisuuksia, joita nyky-yhteiskunnassa ei todellakaan voi sanoa olevan liikaa.

Siteeraan tähän liittyen runoilijaa Eeva Kilpeä: 

”Minä pidän ihmisistä, joilla on avoin mieli. 
Ihmisistä jotka pystyvät sanomaan: Ai? 
Niinkö? Vai niin. En tiennytkään. 
Tuota en tullut ajatelleeksi. 
Avoin mieli on enemmän kuin viisaus, 
enemmän kuin oikeassa oleminen, 
enemmän kuin ”johan minä sanoin” ja 
”minä tiesin sen jo vuonna…” 

(Eeva Kilpi, Perhonen ylittää tien, kootut runot 1972-2000” 

För egen del hoppas jag på att också kunna förse mig själv med mod och öppenhet för att välkomna ännu fler kulturupplevelser i mitt liv.  

För mig, och säkert för många av er andra här idag, är en kulturupplevelse ett andrum.

Det är en av de få stunderna när vi verkligen närvarar i nuet, och det ger oss möjligheten att öppna våra sinnen för något nytt och överraskande. 

Varje kulturupplevelse är unik. Den är formad av och för varje individ som upplever den, och den blir en unik del av varje persons personliga minnesbank. I en värld där allt kan hittas och spelas på repeat, är en kulturell upplevelse något äkta och flyktigt.
 
Denna flyktighet är faktiskt en del av dess värde. I mitt hjärta har jag sparat ögonblick av de kulturella upplevelser som har berört mig och de har blivit min personliga kulturskatt.

Jag hoppas att alla kan skapa sina egna kulturskatter med unika minnen och upplevelser som berör just dem.
 
Jag är också tacksam över att vi här på Kimitoön har så många mångsidiga och kunniga kulturutövare som delar med sig av sin kunskap och kreativitet till oss alla. 

Bästa festpublik, hyvä juhlayleisö
 
Lopuksi haluaisin vielä korostaa kulttuurin merkitystä Kemiönsaarelle.
Yhteenvetona voimme todeta, että kulttuuri on elintärkeä tekijä Kemiönsaaren tulevaisuuden rakentamisessa.  

Kulttuuri antaa merkityksen paikallisille panostuksille asumiseen, matkailuun ja lähiympäristön kehittämiseen, ja ilman kulttuuria nämä olisivat tyhjiä ponnistuksia.
 
Haluaisin myös esittää lämpimät kiitokset kaikille kulttuuritoimijoille. Kiitos rohkeudestanne, ajastanne ja omistautumisestanne sille, mitä teette ja mistä me saamme nauttia.
 
Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla våra kulturaktörer. Tack för ert mod, er tid, och ert engagemang i det ni gör och som vi får njuta av.
 
Tack – Kiitos
Kunnanjohtaja Erika Strandberg