Siirry sisältöön

Kirjaston Axel-palkinto: Västanfjärdin kyläyhdistys

Palkinnon myöntämisen perustelu: Västanfjärdin kylätoimikunta on ylläpitänyt Västanfjärdin kirjaston aukioloa lauantaisin vuodesta 2019. Kylätoimikunnan vapaaehtoisten valvontavuorot ovat mahdollistaneet asiakkaiden omatoimisen asioinnin kirjastossa. Aktiivisen kyläyhdistyksen panos on arvokas lisä kirjastopalveluiden saavutettavuudelle Västanfjärdissä. Lauantaisin kirjastoa käyttävät etenkin vapaa-ajan asukkaat, ja tämä näkyy erityisesti kesäisin.

Aktiivinen kylätoimikunta pitää kirjaston auki lauantaisin

Vivi-Ann Rehnström edustaa Västanfjärdin kyläneuvostoa ja niitä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä Västanfjärdin kirjastossa lauantaisin. Kyselimme häneltä kirjaston merkityksestä asiakkaille.

Keitä te olette, jotka teette vapaaehtoistyötä kirjastossa?

– Noin kaksikymmentä vapaaehtoista valvojaa työskentelee kirjastossa sen aukioloaikoina. Päivystäjien listalla on sekä vakituisia että osa-aikaisia asukkaita, ruotsin- ja suomenkielisiä, kyläneuvoston jäseniä ja muita, jotka haluavat pitää kirjaston auki. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua minulle tai kirjaston henkilökunnalle. Osallistujat saavat lyhyen perehdytyksen tehtäviin ja allekirjoittavat vaitiolositoumuksen.

Käytännön ratkaisu vuoden 2018 sulkemisuhkaan

Vuonna 2018 kunta aikoi sulkea Västanfjärdin kirjaston kokonaan kustannussyistä. Tätä ennen aukioloaikoja oli jo vähennetty vain kolmeen päivään viikossa – mutta tässä tilanteessa Västanfjärdin asukkaat tarttuivat asiaan.

– Protestoimme aikeita vastaan voimakkaasti asukkaiden ja kirjaston henkilökunnan välisessä kokouksessa ja ilmaisimme halumme laajentaa aukioloaikoja viikonloppuihin, jolloin monilla ihmisillä on enemmän aikaa käydä kirjastossa. Kun Västanfjärdin kirjasto sittemmin sai lainausautomaatin, jonka avulla asiakkaat voivat itse rekisteröidä lainansa, aloite lauantaiaukiolosta voitiin toteuttaa.

– Joka lauantai siitä lähtien joku meistä on avannut kirjaston ovet kello 10 aamulla ja toiminut valvojana kello 14:een asti.

– Viikonloppuisin saapuvat kesävieraat ovat olleet erityisen iloisia päästessään lauantaina kirjastoon lainaamaan lomalukemista ja elokuvia.

– Mutta ennen kaikkea kirjasto on tärkeä vakituisille asukkaille. Kirjastolla on perinteitä, jotka juontavat juurensa aikaan, jolloin kirjastosta ei vielä vastannut kunta. Västanfjärdin asukkaat perustivat lahjoitusten avulla 1800-luvulla kirjakokoelman, jonka ympärille kehittyi “lukusali” ja josta myöhemmin kehittyi Västanfjärdin kunnan oma laitos.

Enemmän kuin pelkkä kirjasto

Vivi-Ann painottaa, että kirjaston yhteiskunnallinen rooli on erittäin tärkeä – erityisesti niille, joilla on pitkät välimatkat muihin kirjastoihin, ja niille, jotka eivät ole tottuneet tai kykene käyttämään kirjaston digitaalisia palveluja.

– Kirjasto on nykyään paljon muutakin kuin pelkkä kirjakokoelma. Se on paikka, jossa ihmiset voivat kohdata toisensa ja viettää aikaa maksamatta mitään. Kirjojen lainaamisen lisäksi Västanfjärdissä on erityisen suosittua lukea sanoma- ja aikakauslehtiä, koota palapelejä ja käyttää tietokoneita. Mikä tärkeintä, kirjasto on portti maailman tietoon ja kirjallisuuteen, ja se on demokratian kulmakivi.

Kirjaston tulevaisuuden osalta Vivi-Ann on pyytänyt vastuullisia poliitikkoja ja virkamiehiä ottamaan kirjaston tarpeet huomioon vuoden 2024 talousarvion laatimisessa.

– Kun kunta ei enää vastaa terveydenhuollosta, niin jäljelle jää koulutus kunnan suurimpana ja tärkeimpänä tehtävänä, hän toteaa.

Västanfjärdin kirjasto

Artikkelit ovat tuottaneet Swe-viestintä.