Siirry sisältöön

Kunnanhallituksen päätökset 4. maaliskuuta

Kemiönsaaren kunnanhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 4. maaliskuuta mm. seuraavista asioista:


Hyvinvointikertomuksen arviointi

Kunnan hyvinvointikertomus on hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seuraamisen, arvioinnin ja raportoinnin työkalu. Kertomus on kuvaus kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, sekä siihen vaikuttavista muutoksista ja kehitystarpeista.

Kunnanhallitus suoritti hyvinvointikertomuksen arvioinnin ja ehdottaa valtuustolle, että hyvinvointikertomuksen väliraportti vuosilta 2022–2023 merkitään tiedoksi.


Kuntastrategian arviointi

Kuntastrategia ohjaa kunnan toimintaa, painopisteitä ja taloussuunnittelua. Talousarviossa strategia konkretisoituu vuosittaisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, jotka arvioidaan tilinpäätöksessä.

Kunnanhallitus suoritti strategian arvioinnin ja ehdottaa valtuustolle, että kuntastrategian arviointi merkitään tiedoksi.


Kummin valitseminen nuorisovaltuuston edustajalle, kunnanhallitus

Nuorisovaltuustolla on kunnanhallituksessa, lautakunnissa ja koulujaostoissa omat edustajansa, joilla on toimielimen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Joulukuusta 2022 Kemiönsaaren kunta on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa, jonka myötä kunnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta. Tämän edistämiseksi valitaan kummi jokaiselle nuorisovaltuuston edustajalle. Kummi voi valmistautua toimielimen kokouksiin yhdessä nuorisovaltuuston edustajan kanssa, vastata kysymyksiin sekä tukea nuorta osallistumaan aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon.

Nuorisovaltuuston edustajan kummiksi kunnanhallitus valitsi keskuudestaan Eva-Stina Hellbomin.


Kokouksen pöytäkirjan löydät myöhemmin täältä:

Pöytäkirjat(siirryt toiseen palveluun)