Siirry sisältöön

Kunnanhallituksen päätökset 15. huhtikuuta

Kokouksessaan maanantaina 15. huhtikuuta kunnanhallitus päätti muun muassa seuraavista asioista:


Osallistuva budjetointi 2024

Osallistuva budjetointi on tapa osallistaa kunnan asukkaat päätöksentekoon siitä, miten kunnan resursseja voidaan käyttää. Konkreettisesti tämä tehdään siten, että kuntalaiset tekevät hanke-ehdotuksia, joita kaikki yli 12-vuotiaat kuntalaiset sitten saavat äänestää. Tarkoituksena on osallistaa asukkaat yhteiskunnan kehittämiseen ja lisätä paikallista osallistumista.

Kunnanhallitus päätti, että osallistuvaan budjetointiin varattu 30 000 euron määräraha käytetään seuraavasti:

1. Ulkokuntosali Kärran kylään, 10 000 euroa
2. Lainattavat apuvälineet, 10 000 euroa
3. Penkkejä ja kukkaistutuksia Kemiön keskustaan, 10 000 euroa


Kaavoituskatsaus 2024


Kaavoitusyksikkö on laatinut kaavoituskatsauksen vuodelle 2024. Kaavoituksen pääpaino on jo aikaisemmin vireille tulleissa Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaavan päivityksessä osa-alueiden 1 ja II osalta ja Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavan muutoksessa ja asemakaavassa. Lisäksi kunnan maankäytön kehityskuva valmistellaan hallitukselle hyväksyttäväksi. Muita maankäytön suunnittelu- ja kaavoitustöitä mukaan lukien yksityisten maaomistajien asemakaavamuutoksia ja ranta-asemakaavoja viedään eteenpäin resurssien puitteissa.

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2024 kaavoituskatsauksen ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.


Kokouksen pöytäkirja on myöhemmin luettavissa täällä:


https://kemionsaari.tweb.fi/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm(siirryt toiseen palveluun)