Siirry sisältöön

Tulevaisuuden kestävä Kemiönsaari -murrosagenda – positiivinen tulevaisuudenkuva nuorten kestävän elämän ja osallistumismahdollisuuksien tukemiseksi

Tulevaisuuden kestävä Kemiönsaari -työpajasarjassa kehitettiin yhdessä suuntaviivat kuntalaisten, yhdistysten, yritysten ja kaupungin yhteiselle työlle nuorten kestävän elämän ja osallisuuden edistämiseksi. Työpajat kokosivat yhteen paikallisia yhdistyksiä, asukkaita ja nuoria, jotka jo rakentavat tai ovat kiinnostuneita ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Työpajojen tavoitteena oli miettiä, millainen Kemiönsaari mahdollistaisi sekä nykyhetken että tulevaisuuden nuorille hyvän, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän elämän 20 vuoden päästä, ja miten tuosta tulevaisuudesta voidaan tehdä totta. Niiden avulla pyrittiin visioimaan, miten aito muutos kohti kestävää elämää olisi paikallisesti mahdollista, tukemaan nuorten osallisuutta muutoksessa ja tiivistämään erilaisten asukkaiden, yhdistysten, yhteiskunnallisten yritysten ja kunnan yhteistyötä muutoksen aikaansaamiseksi.

Työpajoja taustoittaneissa fokusryhmähaastatteluissa erityisen tärkeäksi näkökulmaksi nostettiin se, että vaikka puhummekin nuorten osallisuudesta, nuoria ei tulisi vastuuttaa muutoksen tekemisestä. Siksi työpajojen aiheena olikin nuorten osallisuuden lisäksi yleisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen yhdessä, sillä vain siten kestävä elämä on mahdollista nykyhetken ja tulevaisuuden nuorille.

Työpajat koettiin innostavana mahdollisuutena irtautua nykyhetken haasteista ja keskittyä hetkeksi positiivisiin tulevaisuudenkuviin, mahdollisuuksiin ja siihen, miten paikallinen toiminta voi olla aidosti vaikuttavaa ja ketterää kehittymään yhteisen hyvinvoinnin takaamiseksi.

Keskustelunavaaja ja suunnannäyttäjä asukkaiden, yhdistysten, nuorten ja kunnan kestävyysyhteistyölle

Työpajasarjan tuloksena syntyi Tulevaisuuden kestävä Kemiönsaari -murrosagenda. Murrosagenda kertoo, miltä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä Kemiönsaari näyttäisi 20 vuoden päästä, mikä yhdistysten ja aktiivisten kuntalaisten rooli sen rakentamisessa voisi olla ja miten nuoret voivat olla mukana sinne siirtymisessä. Se ei ole sitova dokumentti, vaan yhteiskehitetty visio ja suunnannäyttäjä, jonka pohjalta voidaan muotoilla yhteistä Kemiönsaaren kestävää tulevaisuutta rakentavaa toimintaa. Murrosagenda kutsuu kaikenlaiset aiheesta kiinnostuneet kemiönsaarelaiset yhteen, jotta yhteistyöllä saataisiin vaikuttavaa muutosta aikaiseksi. Eri tahojen samansuuntaisella tekemisellä voidaan lisätä yhdessä ja erillään tehtävän työn vaikuttavuutta.

Murrosagendassa on kuusi osiota: kestävä liikenne; yhteisöllisyys, paikallisuus ja kulttuuri, luonto ja ilmastonmuutos, sesonginmukainen ruoka sekä kahdessa osassa kuvailtu kestävän elämän taitojen osuus. Kukin osio sisältää kolme palasta: vision siitä, minkälainen olisi paras mahdollinen tulevaisuus aiheen osalta; ”murrospolun” eli nousujohteisia ideoita toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi sekä ensimmäiset askeleet polun kulkemiseksi eli valmiiksi ideoituja pienprojekteja.

Kuka vain voi ottaa murrosagendan luettavaksi ja keskusteltavaksi esimerkiksi oman yhdistyksen tai naapuruston kesken. Sitä lukiessa voi esimerkiksi miettiä, mitä ajatuksia se herättää nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa oman kotipaikkakunnan kestävämpään tulevaisuuteen, tai mitkä asiat yhdistyksen toiminnassa jo tukevat toivotun tulevaisuuden toteutumista. Yhteiseen keskusteluun pääsee mukaan myös liittymällä murrosagendan WhatsApp-ryhmään. Syksyllä 2024 agendaa ja sen pohjalta muotoutuvaa toimintaa edistetään ja esitellään erityisesti yhdistyksille esimerkiksi Syysstartissa ja erillisessä esittelytilaisuudessa. Tarkemmat tiedot yhteisen työn jatkotilaisuuksista julkaistaan syksyllä.

Tutustu murrosagendaan täällä:

Liity murrosagendan WhatsApp-ryhmään täällä(siirryt toiseen palveluun)!(siirryt toiseen palveluun)