Siirry sisältöön

Yleistä kaavoituksesta

Kaavoituksesta vastaa kunnan tekninen osasto ja poliittisella tasolla viime kädessä valtuusto. Rakennusluvat käsittelee rakennusvalvonta ja tietyissä tapauksissa rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta. Tekninen osasto ja poliittiset elimet säätelevät maankäyttöä ja rakentamista kunnan alueella.

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytyksiä hyville ja kestävän kehityksen mukaisille asuin- ja toimintaympäristöille. Kaavoitus on maankäytön suunnittelun keskeisempiä toimenpiteitä. Muita kunnan maankäytön suunnittelun välineitä ovat muun muassa maapoliittinen ohjelma, rakennusjärjestys sekä maankäyttöön liittyvät kuntastrategiat.

Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kunnat vastaavat alueillaan yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimisesta. Ranta-asemakaavan voi laatia myös maanomistaja. Mitä vaativampi suunnittelualue on kysymyksessä, sitä yksityiskohtaisempi kaava tarvitaan.

Kaava-alueiden ulkopuolella olevien alueiden rakennusluvat käsitellään erikseen, joko suoraan rakennusjärjestyksen mukaisesti tai suunnittelutarveratkaisun kautta. Menettelytapaan vaikuttavat muun muassa alueen asutusrakenne, infrastruktuuri ja ympäristötekijät.

Kunta laatii vuosittain kaavoituskatsauksen ajankohtaisista kaavoistaan:

Aurinkovoima Kemiönsaarella