Siirry sisältöön

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

On huomionarvoista, että poikkeamisen myöntäminen vaatii lain mukaan erityiset syyt. Siksi on erittäin tärkeää, että hakija esittää haetuille poikkeamisille erityiset syyt hakemuksessaan. Erityiset syyt liittyvät useimmiten maankäyttöön. Poikkeamisluvan hakeminen tulee perustua syihin, joilla esimerkiksi voidaan parantaa paikan asuin- tai toimintaympäristöä.

Erityiset syyt eivät voi olla henkilökohtaisia tai yksityisiä. Poikkeaminen myönnetään paikalle, ei hakijalle. Jos rakennuspaikka esim. vaihtaa omistajaa, on paikan poikkeamislupa yhä voimassa.

Jos poikkeamiselle on erityiset syyt, voi viranomainen harkita, onko poikkeaminen tarkoituksenmukaista vai onko parempi selvittää asia kaavoituksella, jolloin maanomistajien tasavertainen kohtelu voidaan paremmin taata ja tehdä laajempi arvio seurauksista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamista ei saa myöntää, mikäli se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, kun suunnitellaan maankäytöllisiä toimenpiteitä alueelle, jotka on määritelty kunnan rakennusjärjestyksessä suunnittelutarvealueiksi sekä toimenpiteille, jotka vaativat ympäristövaikutusten vuoksi laajempaa harkintaa.

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on 4-6 kuukautta ja hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä kun ne saapuvat kuntaan.

Päätös on voimassa kaksi vuotta ja sinä aikana hankkeelle pitää hakea rakennuslupa.

Hakemukset

Hakemukset jätetään sähköisesti Lupapiste.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)-palvelun kautta.

Jos sinulla ei ole käytettävissä tietokonetta, sähköpostia tai pankkitunnuksia, voi lupahakemuksen täyttää sähköisesti kaavoitusyksikössä (Vretantie 19, 25700 Kemiö).

Hakemukseen liitetään asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:1000, pätevän suunnittelijan laatimana Suomen rakentamismääräyskokoelman A1-2 mukaan. Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi mm. mahdollisten olemassa olevien rakennusten sijainti ja suunnitellun rakennuksen sijainti, mahdolliset vesi- ja jätevesijohdot sekä jäteveden käsittelyjärjestelmä, pihamaajärjestelyt, viralliset merkinnät, ilmansuunta, korkeuskäyrät sekä rakennuspaikan ympäristö.

Hakemukseen liitetään asemapiirroksen lisäksi virallisesti todistetut, korkeintaan 6 kuukautta vanhat lainhuutotodistus (tai kauppakirja), kiinteistörekisterikartta ja kiinteistörekisteriote. Kunta voi liittää asiakirjat maksua vastaan (18 euroa/kpl). Kunta liittää virallisesti todistetun kaavaotteen maksua vastaan (25 euroa).

Kunta voi hoitaa naapurin kuulemiset maksua vastaan (60 euroa/kpl). 

Hakemukset paperimuodossa

Hakemuksen voi vielä jättää paperimuodossa, mutta sähköinen asiointi on sujuvampaa. Paperisena tulleet hakemukset siirretään Lupapisteeseen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kunnan toimesta. Täytä hakemuslomake ja lähetä se naapurinkuulemisten sekä mahdollisten muiden asiakirjojen mukana osoitteeseen:

Kemiönsaaren kunta
Kaavoitusyksikkö
Vretantie 19
25700 Kemiö

Asemapiirros laadittuna yllä olevan ohjeen mukaisesti lähetetään pdf-muodossa osoitteeseen plan@kimitoon.fi.