Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuutta edistetään teiden kunnossapidon toimilla ja tekemällä tiivistä seudullista yhteistyötä mm. ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin ja muiden lähiseudun kuntien kanssa.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Kemiönsaaren kunta ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat vuoden 2020 aikana laatineet yhteistyössä Kemiönsaaren uuden liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelma on osa Turunmaan, eli Paraisten ja Kemiönsaaren, liikenneturvallisuussuunnitelmaa.

Hankkeen aloitusvaiheessa toteutettiin yleisölle avoin liikenneturvallisuuskysely. Yleisö sai kyselyssä kertoa näkemyksiään liikenneturvallisuudesta ja antaa vinkkejä vaarallisiksi tai turvattomiksi koetuista paikoista tai paikoista, jotka eivät toimi optimaalisesti.

Toimenpiteistä osa on kunnan katuverkkoon kohdistuvia toimenpiteitä, joista päättää kunta, ja muut valtion tieverkkoon kohdistuvia toimenpiteitä, joista päättää valtio. Toimenpideluettelo ei ole sitova, mutta se on osoittautunut hyväksi ohjaustyökaluksi pitkäjänteisessä liikenneturvallisuuden kehittämis- ja parantamistyössä.

Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan liikenneturvallisuussuunnitelman 19.4.2021 ja päätti liikenneturvallisuustyöryhmän perustamisesta.
Työryhmän tehtävänä on mm. seurata kunnan liikenneturvallisuustilannetta ja suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä ideoida konkreettisia ratkaisuja havaittuihin ongelmiin.