Siirry sisältöön

Tieosuuskunnat

Tieosuuskunnat huolehtivat pienten kyläteiden ylläpidosta. Kunta myöntää kunnossapito- ja tievalaistusavustuksia yksityisteille, joilla on vakituista asutusta.

Kemiönsaaren kunnan tieavustukset

Tieavustusten yleiset kriteerit

  1. Kaikilla kolmen tai useamman vakituisesti asutun talouden tiekunnilla on oikeus tieavustukseen.
  2. Tiekunnan tulee olla virallisesti perustettu, ja sen tulee pitää vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi (laki yksityisistä teistä 65 §).
  3. Tiekunta-avustusta tulee hakea vuosittain määräaikaan mennessä.

Avustuslajit

Teiden kunnossapitoavustus

Teiden kunnossapitoavustusta jaetaan suhteessa tiekunnan tienpitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 % tai kunnan teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen mukaan. Tienpitokustannusten ei tarvitse olla vuosikokouksessa hyväksyttyjä ennen hakemuksen jättämistä.

Avustusta ei myönnetä alle 300 euron kunnossapitokustannuksista.

Hakemukseen liitetään vuosikokouksen pöytäkirja ja tilinpäätös, josta tienpitokustannukset käyvät ilmi. Mikäli kuluvana vuonna ei ole pidetty vuosikokousta, hakemukseen liitetään edellisen vuoden pöytäkirja ja tilinpäätös.

Yksityisteiden tienpidon osittelua koskevan käsikirjan (vuodelta 2010) mukaan painoluku sisältää jätekuljetukset ja muut palvelukuljetukset, minkä vuoksi kunnan kunnossapitoavustusta saaneet tiekunnat eivät saa erikseen veloittaa kunnalta tai muilta toimijoilta tiemaksua.

Tievalaistusavustus

Tiekunnat sekä tievalaistuksesta huolehtivat yhdistykset voivat anoa avustusta tievalaistukseen. Avustusta maksetaan valaistuspistekohtaisesti. Avustus on 10 €/valaistuspiste.

Hakuaika

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kunnalle vuosittain viimeistään 10. maaliskuuta. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä, vaan ne palautetaan hakijalle.

Apuvälineitä yksikkölaskelmiin

Käsikirja (2022)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Valtion yksityistieavustukset

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi.

Yksityistielaki

Yksityistielaki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on muuttunut 1.1.2019.

Katso myös:
Suomen Tieyhdistyksen neuvonta yksityistieasioissa:

Ota yhteyttä