Siirry sisältöön

Katselmukset ja tarkastukset

Lupapäätöksissä määrätään, mitkä katselmukset on tilattava rakennusvalvontaviranomaiselta.


Vastaava työnjohtaja voi tilata katselmukset suoraan rakennustarkastaja Johnny Karlssonilta. Rakennushankkeeseen tarvittavien katselmusten määrä vaihtelee rakennettavasta kohteesta riippuen; pienemmissä hankkeissa riittää useimmiten sijaintikatselmus ja loppukatselmus.

Aloituskatselmus

Aloituskatselmuksen suorittaa useimmiten luvan käsittelijä ennen hakemuksen käsittelyä.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmuksessa rakennustarkastaja tarkastaa, että rakennuksen sijaintipaikka on rakennusluvan mukainen.

Aloituskokous (asuinrakennukset ja isommat hankkeet)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä.

Aloittamisilmoitus

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tilataan, kun rakennuksen kantavat ja jäykistävät rakenteet ovat täysin valmiit, mutta vielä näkyvissä.

Käyttöönottokatselmus (asuinrakennukset ja isommat hankkeet)

Ennen uuden rakennuksen/laajennusosan käyttöönottoa tai siihen muuttoa rakennuksen on oltava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä. Käyttöönottokatselmus voidaan tehdä koko rakennusta tai sen osaa koskien. Katselmuksessa tarkastetaan, että rakennus on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen.
Huomioi seuraavat asiat ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista:

Loppukatselmus

Loppukatselmuksessa tulee käyttöönottokatselmuksen kohdalla mainittujen asioiden lisäksi huomioida seuraavat asiat:

Ota yhteyttä