Siirry sisältöön

Kunnan avustukset

Kemiönsaaren kunnassa yhdistyksille voi hakea seuraavia avustuksia. Lue avustusperiaatteet ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen. Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella. Lomake ja tarkemmat ohjeet avautuvat, kun painat plusmerkkiä sen avustuksen vieressä, jota haluat hakea. Hakuaika on sitova, eikä myöhässä olevia hakemuksia oteta huomioon.

Avustuksien määräajat

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Marraskuu

Toiminta-avustus nuoriso- ja urheiluseuroille

Toiminta-avustus myönnetään rekisteröidyille urheiluseuroille, joilla on Kemiönsaaren kunta kotikuntana tai seuroille, joilla on Kemiönsaaren kunta kotikuntana ja jotka järjestävät nuorisotoimintaa.

Avustus myönnetään toimintapisteiden mukaan edellisen vuoden toiminnan perusteella. Lue lisää pisteytyksestä alla olevista ohjeista.

Yhdistystalojen kiinteistöavustus, uimakouluavustus ja avoimet toiminta-/hankeavustukset

Yhdistystalojen kiinteistöavustus
Yhdistyksille, jotka omistavat kiinteistön ja ovat rekisteröityjä Kemiönsaaren kunnassa. Avustus jaetaan kiinteistön edellisen vuoden ylläpitokustannusten perusteella. Sähkö, vesi + viemäri, kiinteistövakuutus, korjaus + rakennus, lämmitys, jätehuolto ja kiinteistön ulkoalueiden kunnossapidon kustannukset hyväksytään.
Laskennassa otetaan huomioon korkeintaan 2000 € korjaus- ja rakennuskustannuksia. Ulkoalueiden kunnossapidosta otetaan laskennassa huomioon korkeintaan 1500 €. Seuran oma osuus on oltava vähintään 30 %.

Uimakouluavustus
Avustus jaetaan viime vuoden järjestettyjen uimakoulujen ja osallistujamäärän 2022 perusteella. Perusavustus per järjestetty uimakoulu on á 50 €. Seuran oma osuus on oltava vähintään 30 %.

Avoimet toiminta- ja projektiavustukset
Järjestöille, joilla on kotipaikkakunta Kemiönsaaressa tai järjestöille toiselta paikkakunnalta, jotka järjestävät toimintaa Kemiönsaaren asukkaiden hyväksi. Avustus jaetaan toiminnan laajuuden perusteella. Avustus voidaan myöntää
A) yhdistysten vapaa-ajantoiminnasta
B) hankeavustuksena yhdistyksille matalan kynnyksen toiminnasta (nuoret, työikäiset ja seniorit)

Lue tarkemmat hakuohjeet alta.

Kyläkehittämisavustus ja toiminta-avustus kylätoimikunnille

Elinkeinolautakunta myöntää avustuksia kyläyhdistyksille. Avustusta voi hakea kyläyhdistysten
kehittämishankkeisiin ja tavanomaiseen toimintaan.

Elinkeinolautakunta asettaa etusijalle yleishyödyllisen toiminnan ja hankkeet. Yleishyödyllisyydellä
tarkoitetaan, että toiminnasta/hankkeesta on iloa kenelle tahansa kylässä liikkuvalle. Lautakunta
kannustaa järjestämään yhteisiä hankkeita tai tapahtumia yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Hankkeen tai toiminnan tulee lisätä kylän elinvoimaa ja hyvinvointia, ja sen on tapahduttava Kemiönsaaren kunnassa.

Kyläyhdistyksen tulee olla rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Kemiönsaari.

Säännöt ja suuntaviivat

Kehittämisprojektit

 1. Kyläyhdistyksen tulee kuvailla, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja mikä on kohderyhmä sekä esittää lyhyt kustannusarvio hankkeelle.
 2. Hakemukseen tulee liittää edellisvuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
 3. Avustus tulee käyttää kahden vuoden sisällä sen myöntämisestä, ellei avustuspäätöksessä ilmoiteta muuta.
 4. Avustuksesta maksetaan 50 %, kun päätös on saanut lainvoiman ja kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu ja 50 % jälkeenpäin kustannusselvityksen perusteella (selvitykseen tulee sisältyä myös aiemmin maksetun 50 %:n kustannukset). Jos kustannuksista ei saada asianmukaista selvitystä, maksettu avustus voidaan periä takaisin.

Toiminta-avustukset

 1. Kyläyhdistyksen tulee kuvailla, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja mikä on kohderyhmä sekä esittää lyhyt kustannusarvio toiminnasta.
 2. Hakemukseen tulee liittää edellisvuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
 3. Avustus tulee käyttää vuoden sisällä sen myöntämisestä, ellei avustuspäätöksessä ilmoiteta muuta.
 4. Avustus maksetaan, kun päätös on saanut lainvoiman ja kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Hyvinvointiavustus nuorten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen

Avustusta voivat hakea yhdistykset Kemiönsaaren kunnassa sekä yhdistykset toiselta paikkakunnalta, jotka järjestävät toimintaa Kemiönsaaren nuorille. Toiminnan, johon apurahaa haetaan, tulee tapahtua kuluvana vuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Avustuksen myöntämisessä priorisoidaan seuraavia asioita:
 1. Toimintaa järjestetään matalalla kynnyksellä ja suunnataan nuorille (voi myös olla sekatoimintaa, esimerkiksi nuoret-aikuiset).
 2. Toiminta luo yhteisöllisyyttä nuorten kesken. Ryhmässä on hyvä me-henki.
 3. Toiminta on uutta, innovatiivista ja suunnattu sekä ruotsin- että suomenkielisille nuorille.

Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma ja hankkeen talousarvio. Kustannuksista hyväksytään kuluvan vuoden sekä sitä seuraavan vuoden aikana syntyneet kustannukset. Aiemmin, esimerkiksi edellisvuonna syntyneitä kustannuksia ei hyväksytä.

Myönnetystä avustuksesta 50 % maksetaan etukäteen ja 50 % jälkikäteen, loppuraportin toimittamisen jälkeen. Alle 1000 € myönnetyt avustukset maksetaan yhdessä erässä etukäteen. Mikäli hanke jää jostain syystä toteuttamatta, avustuksen saajan on maksettava takaisin etukäteen maksettu avustus Kemiönsaaren kunnalle.

Toiminta-avustus yleiseen kulttuuritoimintaan ja Projektiavustus tiettyyn kulttuurihankkeeseen

Toiminta-avustus yleiseen kulttuuritoimintaan

Toiminta-avustus voidaan myöntää Kemiönsaaren kunnassa kulttuuritoiminta harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille.

Toiminta-avustus myönnetään kulloisenkin vuoden toimintasuunnitelmaan sisältyvään toimintaan. Toiminta-avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti. Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus on lähetettävä kunnalle ennen myönnetyn avustuksen maksamista.

Suuntaviivat

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta suosii yleishyödyllistä kulttuuritoimintaa ja yleishyödyllisiä kulttuuriprojekteja, jotka tapahtuvat Kemiönsaarella ja suosivat Kemiönsaaren kuntalaisia.

Projektiavustus tiettyyn kulttuurihankkeeseen

Projektiavustus voidaan myöntää taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä sellaisten taide- ja kulttuuriprojektien toteuttamiseen, joita voidaan pitää kertaluonteisina.

Hakemukseen on aina liitettävä projektisuunnitelma sekä budjetti/kustannusarvio. Projekti-avustuksesta maksetaan pääsääntöisesti vähintään puolet kulttuuri- ja vapaa-ajan päätöksen jälkeen. Lopullinen osuus maksetaan jälkikäteen, kun avustuksen saaja on jättänyt kunnalle projektista raportin.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta suosii yleishyödyllistä kulttuuritoimintaa ja yleishyödyllisiä kulttuuriprojekteja, jotka tapahtuvat Kemiönsaarella ja suosivat Kemiönsaaren kuntalaisia.

Säännöt ja suuntaviivat

 1. Hakemus on huolellisesti täytetty ja palautettu ajoissa
 2. Hakemus sisältää selkeän suunnitelman ja realistisen budjetin, jossa tulot ja menot ovat tasapainossa
 3. Avustus käytetään sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty
 4. Avustusta ei myönnetä takautuvasti
 5. Ensisijaisesti voittoa tavoittelevia hankkeita ei tueta
 6. Matkoja ja hankintoja ei ensisijaisesti tueta

Kulttuuriavustusten selvitys

Muista, etttä selvitys kulttuuriavustusten käytöstä on annettava määräajassa alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

 • Tammikuun avustusten määräaika on 31. tammikuuta 2024.
 • Maaliskuun avustusten määräaika on 31. maaliskuuta 2024.

Toiminta-avustus ammatillisille ja/tai isoille kulttuurijärjestöille

Kulttuuri-avustus ammatillisille ja/tai isoille kulttuurijärjestöille

Toiminta-avustus voidaan myöntää isoille tapahtumille ja festivaaleille ja/tai suurten kulttuurijärjestöjen järjestämälle ammatilliselle kulttuuritoiminnalle Kemiönsaarella.

Avustus haetaan kunnan hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen hakemus. Hakemukseen liitetään toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Säännöt ja suuntaviivat

 1. Hakemus on huolellisesti täytetty ja palautettu ajoissa
 2. Hakemus sisältää selkeän suunnitelman ja realistisen budjetin, jossa tulot ja menot ovat tasapainossa
 3. Avustus käytetään sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty
 4. Avustusta ei myönnetä takautuvasti
 5. Ensisijaisesti voittoa tavoittelevia hankkeita ei tueta
 6. Matkoja ja hankintoja ei ensisijaisesti tueta

Kulttuuriavustusten selvitys

Muista, etttä selvitys kulttuuriavustusten käytöstä on annettava määräajassa alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

 • Tammikuun avustusten määräaika on 31. tammikuuta 2024.
 • Maaliskuun avustusten määräaika on 31. maaliskuuta 2024.

Kenttä- ja kuntorataavustus, kartta-avustus, urheilukenttä-avustus, koulutusavustus

Kenttä- ja kuntorata-avustus

Yhdistyksille Kemiönsaaren kunnassa. Avustus jaetaan edellisen vuoden marraskuun 1. päivän ja kuluvan vuoden lokakuun 31. päivän välisenä aikana aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Hakemus tapahtuu kunnan hakemuslomakkeella. Laskennassa otetaan huomioon korkeintaan 500 € korjaus-, kalusto- tai rakennuskustannuksia.

Seuran oma osuus on oltava vähintään 30 %.

Selvitys kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet liikuntapaikan tai kuntoradan ylläpidosta, liitetään hakemukseen.

Kartta-avustus

Urheiluseuroille Kemiönsaaren kunnassa. Avustus jaetaan edellisen vuoden marraskuun 1. päivän ja kuluvan vuoden lokakuun 31. päivän välisenä aikana aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Seuran oma osuus on oltava vähintään 30 %.

Selvitys kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet suunnistuskarttojen laatimisesta liitetään hakemukseen.

Koulutusavustus

Rekisteröidylle yhdistyksille ja kansalaisjärjestöille Kemiönsaaren kunnassa. Avustus jaetaan edellisen vuoden marraskuun 1. päivän ja kuluvan vuoden lokakuun 31. päivän välisenä aikana aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Selvitys kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet seuran tehtävien koulutuksista liitetään hakemukseen.

Kiinteistöveron palautus yhdistyksille, joilla on yhdistysrakennus

Yhdistykset, joilla on yhdistystalo, voivat hakea kunnan hyvitystä kerhotalon kiinteistöverosta. Maksuhakemus tehdään huhtikuussa CGI-toimittajaportaalin kautta. Ota yhteyttä Birgitta Ginströmiin tai Heidi Ginmaniin saadaksesi kirjautumistiedot. Veropäätös liitetään hakemuksen.