Siirry sisältöön

Kunnan avustukset

Kemiönsaaren kunnassa toimivat yhdistykset voivat hakea kunnan avustuksia. Lue avustusperiaatteet ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen. Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella. Lomake ja tarkemmat ohjeet avautuvat, kun painat plusmerkkiä sen avustuksen vieressä, jota haluat hakea. Hakuaika on sitova, eikä myöhässä olevia hakemuksia oteta huomioon.

Avustusten määräajat

Tammikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Marraskuu

Toiminta-avustus ammatillisille ja/tai isoille kulttuurijärjestöille

Kulttuuri-avustus ammatillisille ja/tai isoille kulttuurijärjestöille

Toiminta-avustus voidaan myöntää isoille tapahtumille ja festivaaleille ja/tai suurten kulttuurijärjestöjen järjestämälle ammatilliselle kulttuuritoiminnalle Kemiönsaarella.

Avustus haetaan kunnan hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen hakemus. Hakemukseen liitetään toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Säännöt ja suuntaviivat

 1. Hakemus on huolellisesti täytetty ja palautettu ajoissa
 2. Hakemus sisältää selkeän suunnitelman ja realistisen budjetin, jossa tulot ja menot ovat tasapainossa
 3. Avustus käytetään sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty
 4. Avustusta ei myönnetä takautuvasti
 5. Ensisijaisesti voittoa tavoittelevia hankkeita ei tueta
 6. Matkoja ja hankintoja ei ensisijaisesti tueta

Kulttuuriavustusten selvitys

Muista, että selvitys kulttuuriavustusten käytöstä on annettava määräajassa alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

 • Tammikuun avustusten määräaika on 31. tammikuuta 2024.
 • Maaliskuun avustusten määräaika on 31. maaliskuuta 2024.

Toiminta-avustus nuoriso- ja urheiluseuroille (partiotoiminta ja 4H toiminta)

Toiminta-avustus myönnetään rekisteröidyille urheiluseuroille, joilla on Kemiönsaaren kunta kotikuntana tai seuroille, joilla on Kemiönsaaren kunta kotikuntana ja jotka järjestävät nuorisotoimintaa.

Avustus myönnetään toimintapisteiden mukaan edellisen vuoden toiminnan perusteella. Lue lisää pisteytyksestä alla olevista ohjeista.

Yhdistystalojen kiinteistöavustus

Yhdistyksille, jotka omistavat kiinteistön ja ovat rekisteröityjä Kemiönsaaren kunnassa. Avustus jaetaan kiinteistön edellisen vuoden ylläpitokustannusten perusteella. Sähkö, vesi + viemäri, kiinteistövakuutus, korjaus + rakennus, lämmitys, jätehuolto ja kiinteistön ulkoalueiden kunnossapidon kustannukset hyväksytään.

Laskennassa otetaan huomioon korkeintaan 2 000 euron korjaus- ja rakennuskustannukset. Ulkoalueiden kunnossapidosta otetaan laskennassa huomioon korkeintaan 1 500 euroa. Seuran oman osuuden on oltava vähintään 30 %.

Lue tarkemmat hakuohjeet alta.

Uimakouluavustus

Avustus jaetaan viime vuoden järjestettyjen uimakoulujen ja osallistujamäärän 2022 perusteella. Perusavustus järjestettyä uimakoulua kohden on 50 euroa. Seuran oman osuuden on oltava vähintään 30 %.

Lue tarkemmat hakuohjeet alta.

Avoimet toiminta- ja projektiavustukset

Järjestöille, joilla on kotipaikkakunta Kemiönsaaressa tai järjestöille toiselta paikkakunnalta, jotka järjestävät toimintaa Kemiönsaaren asukkaiden hyväksi. Avustus jaetaan toiminnan laajuuden perusteella. Avustus voidaan myöntää
A) yhdistysten vapaa-ajantoiminnasta
B) hankeavustuksena yhdistyksille matalan kynnyksen toiminnasta (nuoret, työikäiset ja seniorit).

Lue tarkemmat hakuohjeet alta.

Hyvinvointiavustus nuorten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen

Avustusta voivat hakea yhdistykset Kemiönsaaren kunnassa sekä yhdistykset toiselta paikkakunnalta, jotka järjestävät toimintaa Kemiönsaaren nuorille. Toiminnan, johon apurahaa haetaan, tulee tapahtua kuluvana vuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Avustuksen myöntämisessä priorisoidaan seuraavia asioita:
 1. Toimintaa järjestetään matalalla kynnyksellä ja suunnataan nuorille (voi myös olla sekatoimintaa, esimerkiksi nuoret-aikuiset).
 2. Toiminta luo yhteisöllisyyttä nuorten kesken. Ryhmässä on hyvä yhteishenki.
 3. Toiminta on uutta, innovatiivista ja suunnattu sekä ruotsin- että suomenkielisille nuorille.

Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma ja hankkeen talousarvio. Kustannuksista hyväksytään kuluvan vuoden sekä sitä seuraavan vuoden aikana syntyneet kustannukset. Aiemmin, esimerkiksi edellisvuonna syntyneitä kustannuksia ei hyväksytä.

Myönnetystä avustuksesta 50 % maksetaan etukäteen ja 50 % jälkikäteen, loppuraportin toimittamisen jälkeen. Alle 1 000 euron avustukset maksetaan etukäteen yhdessä erässä. Mikäli hanke jostain syystä jää toteuttamatta, avustuksen saajan on maksettava takaisin etukäteen maksettu avustus Kemiönsaaren kunnalle.

Kulttuuriavustus

Toiminta-avustus yleiseen kulttuuritoimintaan

Toiminta-avustusta voidaan myöntää Kemiönsaaren kunnassa kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille.

Toiminta-avustus myönnetään kulloisenkin vuoden toimintasuunnitelmaan sisältyvään toimintaan. Toiminta-avustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti. Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus on lähetettävä kunnalle ennen myönnetyn avustuksen maksamista.

Suuntaviivat

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta suosii yleishyödyllistä kulttuuritoimintaa ja yleishyödyllisiä kulttuuriprojekteja, jotka tapahtuvat Kemiönsaarella ja suosivat Kemiönsaaren kuntalaisia.

Projektiavustus tiettyyn kulttuurihankkeeseen

Projektiavustus voidaan myöntää taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä sellaisten taide- ja kulttuuriprojektien toteuttamiseen, joita voidaan pitää kertaluonteisina.

Hakemukseen on aina liitettävä projektisuunnitelma sekä budjetti/kustannusarvio. Projekti-avustuksesta maksetaan pääsääntöisesti vähintään puolet kulttuuri- ja vapaa-ajan päätöksen jälkeen. Lopullinen osuus maksetaan jälkikäteen, kun avustuksen saaja on jättänyt kunnalle projektista loppuraportin.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta suosii yleishyödyllistä kulttuuritoimintaa ja yleishyödyllisiä kulttuuriprojekteja, jotka tapahtuvat Kemiönsaarella ja suosivat Kemiönsaaren kuntalaisia.

Säännöt ja suuntaviivat

 1. Hakemus on huolellisesti täytetty ja palautettu ajoissa
 2. Hakemus sisältää selkeän suunnitelman ja realistisen budjetin, jossa tulot ja menot ovat tasapainossa
 3. Avustus käytetään sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty
 4. Avustusta ei myönnetä takautuvasti
 5. Ensisijaisesti voittoa tavoittelevia hankkeita ei tueta
 6. Matkoja ja hankintoja ei ensisijaisesti tueta

Kulttuuriavustusten selvitys

Muista, etttä selvitys kulttuuriavustusten käytöstä on annettava määräajassa alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

 • Tammikuun avustusten määräaika on 31. tammikuuta 2024.
 • Maaliskuun avustusten määräaika on 31. maaliskuuta 2024.

Avustukset kyläyhdistyksille

Elinkeinolautakunta myöntää avustuksia kyläyhdistyksille. Avustusta voi hakea kyläyhdistysten
kehittämishankkeisiin ja tavanomaiseen toimintaan.

Elinkeinolautakunta asettaa etusijalle yleishyödyllisen toiminnan ja hankkeet. Yleishyödyllisyydellä
tarkoitetaan, että toiminnasta/hankkeesta on iloa kenelle tahansa kylässä liikkuvalle. Lautakunta
kannustaa järjestämään yhteisiä hankkeita tai tapahtumia yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Hankkeen tai toiminnan tulee lisätä kylän elinvoimaa ja hyvinvointia, ja sen on tapahduttava Kemiönsaaren kunnassa.

Kyläyhdistyksen tulee olla rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Kemiönsaari.

Säännöt ja suuntaviivat

Kehittämisprojektit

 1. Kyläyhdistyksen tulee kuvailla, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja mikä on kohderyhmä sekä esittää lyhyt kustannusarvio hankkeelle.
 2. Hakemukseen tulee liittää edellisvuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
 3. Avustus tulee käyttää kahden vuoden sisällä sen myöntämisestä, ellei avustuspäätöksessä ilmoiteta muuta.
 4. Avustuksesta maksetaan 50 %, kun päätös on saanut lainvoiman ja kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu ja 50 % jälkeenpäin kustannusselvityksen perusteella (selvitykseen tulee sisältyä myös aiemmin maksetun 50 %:n kustannukset). Jos kustannuksista ei saada asianmukaista selvitystä, maksettu avustus voidaan periä takaisin.

Toiminta-avustukset

 1. Kyläyhdistyksen tulee kuvailla, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja mikä on kohderyhmä sekä esittää lyhyt kustannusarvio toiminnasta.
 2. Hakemukseen tulee liittää edellisvuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
 3. Avustus tulee käyttää vuoden sisällä sen myöntämisestä, ellei avustuspäätöksessä ilmoiteta muuta.
 4. Avustus maksetaan, kun päätös on saanut lainvoiman ja kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Kenttä- ja kuntorata-avustus, kartta-avustus, urheilukenttäavustus, koulutusavustus

Kenttä- ja kuntorata-avustus

Avustus voidaan myöntää Kemiönsaaren kunnassa toimiville yhdistyksille. Avustus jaetaan edellisen vuoden marraskuun 1. päivän ja kuluvan vuoden lokakuun 31. päivän välisenä aikana aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Hakemus tehdään kunnan hakemuslomakkeella. Laskennassa otetaan huomioon korkeintaan 500 euron korjaus-, kalusto- tai rakennuskustannukset.

Seuran oman osuuden on oltava vähintään 30 %.

Selvitys kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet liikuntapaikan tai kuntoradan ylläpidosta, liitetään hakemukseen.

Kartta-avustus

Urheiluseuroille Kemiönsaaren kunnassa. Avustus jaetaan edellisen vuoden marraskuun 1. päivän ja kuluvan vuoden lokakuun 31. päivän välisenä aikana aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Seuran oma osuus on oltava vähintään 30 %.

Selvitys kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet suunnistuskarttojen laatimisesta liitetään hakemukseen.

Koulutusavustus

Rekisteröidylle yhdistyksille ja kansalaisjärjestöille Kemiönsaaren kunnassa. Avustus jaetaan edellisen vuoden marraskuun 1. päivän ja kuluvan vuoden lokakuun 31. päivän välisenä aikana aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Selvitys kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet seuran tehtävien koulutuksista liitetään hakemukseen.

Kiinteistöveron palautus yhdistyksille, joilla on yhdistysrakennus

Yhdistykset, joilla on yhdistystalo, voivat hakea kunnan hyvitystä kerhotalon kiinteistöverosta. Maksuhakemus tehdään huhtikuussa CGI-toimittajaportaalin kautta. Ota yhteyttä Birgitta Ginströmiin tai Heidi Ginmaniin saadaksesi kirjautumistiedot. Veropäätös liitetään hakemuksen.