Siirry sisältöön

Muut avustukset

Tässä on luettelo yleisimmistä paikoista ja hakuajoista, joista yhdistykset voivat hakea avustuksia.

Avustus yhdistysrakennuksen peruskorjaukseen

Suomen kotiseutuliitto (hakemusaika syyskuussa)
Päätös maaliskuussa.

Svenska kulturfonden (ruotsiksi)
Renoveringsåtgärder (ansökningstid april och september) max 15 000 € för åtgärder/projekt
Konditionsbedömning och planering (ansökningstid april och september) max 5 000 €
Beslut senast en månad efter att ansökningstiden utgått.
Redovisning inom ett år efter att bidraget utbetalats.
Kan ex. fungera som delfinansiering till Leaderstöd.

Museovirasto (hakemusaika 16.10-30.11.2023)

Business Finland
Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.

Energiatukea maksetaan organisaatiollenne raportoimienne toteutuneiden kustannusten perusteella. Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa (energiatehokkuus) tai 30 000 euroa (uusiutuva energia) eikä hankkeen koolla ole ylärajaa. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä.

ARA
Avustus kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen.

fyrk.fi-sivulla on monenlaista avustusta.

Linkit