Siirry sisältöön

Perusopetusselvityksen laatiminen on alkanut

Vertikal Oy on aloittanut Kemiönsaaren perusopetusselvityksen laatimisen yhteistyössä kunnan sivistysosaston kanssa. Syyt selvityksen teettämiselle ovat syntyvyyden merkittävä lasku niin Kemiönsaaressa kuin valtakunnallisestikin sekä pätevien opettajien rekrytoimisen vaikeutuminen. Selvityksen pohjalta luodaan perusopetuksen kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on turvata laadukas perusopetus myös tulevaisuudessa.

Selvitykselle on valittu sekä ohjaus- että seurantaryhmä. Ohjausryhmän kuuluvat kunnanjohtaja, sivistysjohtaja ja perusopetusjohtaja. Seurantaryhmään kuuluu kunnanjohtajan ja sivistysjohtajan lisäksi sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulujaoston puheenjohtajat sekä yksi edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä. Seurantaryhmän tarkoituksena on varmistaa tiedonkulku ja tiedon oikeellisuus sekä mahdollistaa keskustelu ja mahdollisten kysymysten asettelu jo perusopetusselvityksen valmisteluvaiheessa.

Selvityksen valmistuttua se esitellään niin koulujen henkilöstölle kuin luottamushenkilöillekin. Kuntalaiset voivat osallistua selvitystä käsitteleviin info- ja keskustelutilaisuuksiin Kemiössä, Rosalassa, Taalintehtaalla ja Västanfjärdissä sekä vastata verkkolomakkeeseen. Myös lasten ja nuorten näkemyksiä tullaan kartoittamaan kevään aikana.

Viikolla 5 selvityksen seurantaryhmällä oli ensimmäinen kokous, jossa ryhmä pääsi tutustumaan selvityksen laatijaan sekä sen käyttämiin menetelmiin. Vertailussa muihin samankokoisiin tai muuten samantyyppisiin kuntiin nousi esille jo tässä vaiheessa Kemiönsaaren muita suuremmat kiinteistökustannukset, kuljetusoppilaiden merkittävä osuus kaikista oppilaista sekä panostus opetusryhmien kokoon, mikä näkyy vähäisempänä tehostetun tai erityisen tuen tarpeena.

Viikolla 5 selvityksen laatija on lisäksi haastatellut rehtoreita, kartoittaen heidän näkemyksiään mahdollisista nykyisistä ja tulevista haasteista sekä koulujen erityispiirteistä ja tarpeista.

Selvityksen etenemisestä tullaan tiedottamaan säännöllisesti kunnan verkkosivustolla.

Lue lisää: