Siirry sisältöön

Perusopetusselvityksen laatiminen jatkuu

Vertikal Oy on tällä viikolla jatkanut selvityksen laatimista. Vertikal tulee selvityksen valmistelun jälkeen vastaamaan myös lapsille ja nuorille sekä muille kuntalaisille suunnattujen kyselyiden laatimisesta sekä kyselytulosten analysoinnista ja koonnista.

Viime viikon rehtoreiden ryhmähaastattelun jälkeen halukkaat rehtorit voivat jatkaa keskustelua vielä yksilöhaastatteluilla. Rehtoreiden lisäksi haastatellaan myös perusopetusjohtaja ja sivistysjohtaja. Vertikalille on pohjatietona toimitettu myös taloustietoja, oppilasmääriä, tietoja tuntikehyksestä ja tuntien jakautumisesta eri opettajien kesken, tietoja koulurakennuksista, koulukuljetuksista, oppilaaksiottoalueista sekä oppilaiden tuen tarpeesta.

Mikäli selvitykseen liittyen nousee kysymyksiä, voivat kuntalaiset niitä esittää. Mahdollisia kysymyksiä ja vastauksia on tarkoitus kerätä kunnan kotisivuille kaikkien asiasta kiinnostuneiden nähtäväksi. Kysymyksiä voi toimittaa sähköpostitse sivistysjohtaja Marjaana Hoikkalalle, marjaana.hoikkala@kimitoon.fi.

Lue lisää: