Siirry sisältöön

Kemiönsaaren perusopetusselvitys tarjoaa vaihtoehtoisia ratkaisuja tulevaisuuteen

Kemiönsaaren kunnan uusi perusopetusselvitys esiteltiin koulujen henkilöstölle ja päättäjille tiistaina 12. maaliskuuta. Ennusteiden mukaan Kemiönsaaren oppilasmäärä vähenee lähes kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Perusopetusselvitys havainnollistaa, millaisia vaikutuksia laskevalla oppilasmäärällä on Kemiönsaaren kouluihin tulevina vuosina. Tuoreen tiedon perusteella laaditaan perusopetuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2026−2031, jolla varmistetaan laadukas opetus myös tulevaisuudessa.


Vertikal Oy:n laatimassa selvityksessä esitellään kolme vaihtoehtoa perusopetuksen järjestämiseen tulevaisuudessa. Ensimmäinen vaihtoehto kuvaa tilannetta, jossa kouluverkko pysyy ennallaan. Selvityksen kahdessa muussa vaihtoehdossa Kemiönsaaren kunnassa olisi tulevaisuudessa ainoastaan yksi ruotsinkielinen yläkoulu.

Yläkoulujen yhdistyessä Taalintehtaan koulu voisi selvityksen mukaan siirtyä Dalsbruks skolan yläkoululta vapautuneisiin tiloihin. Samoin myös Kemiössä voitaisiin siirtää sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen alakoulu Amosparkens skolan tiloihin. Myös Västanfjärds skolan oppilaat voisivat selvityksen mukaan mahtua Amosparkens skolan opetusryhmiin tulevaisuudessa. Ratkaistavaksi jää, miten saaristossa asuvien lasten perusopetus tulevaisuudessa järjestetään.

Oppilasmäärän lasku on tulevina vuosina niin merkittävä, että kolmannen vaihtoehdon mukaan suomenkielinen alakoulu toimisi ainoastaan Kemiössä ja yläkoululaiset kävisivät koulua naapurikunnissa. Ruotsinkieliset alakoulut sijaitsisivat Taalintehtaalla ja Kemiössä.


Kuntalaisille keskustelutilaisuuksia ja verkkokysely

Kemiönsaaren kunnan asukkaille järjestetään maaliskuussa neljä tiedotus- ja keskustelutilaisuutta eri puolilla kuntaa. Lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa näkemyksistään verkkokyselyn kautta.

Kemiönsaaren kunnan sivistysjohtaja Marjaana Hoikkala puhuu avoimuuden puolesta:

− On tärkeää, että perusopetuksen järjestämisestä tulevaisuudessa käydään mahdollisimman avointa ja laajaa keskustelua. Selvityksen ja sen pohjalta käydyn keskustelun perusteella laaditaan perusopetuksen kehittämissuunnitelma, jonka myötä pystymme tulevaisuudessakin turvaamaan laadukkaan ja yhdenvertaisen perusopetuksen kuntamme kaikille lapsille ja nuorille.

Perusopetuksen kehittämissuunnitelma on tarkoitus hyväksyä valtuustossa kesäkuussa 2024.

Perusopetusselvityksen loppuraportti:
https://www.kemionsaari.fi/wp-content/uploads/2024/03/Kemionsaari-perusopetusselvitys-13.3.2024.pdf

Perusopetusselvityksen verkkosivu: 
https://www.kemionsaari.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/perusopetusselvitys-2/

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja Marjaana Hoikkala 
marjaana.hoikkala@kimitoon.fi
Puh. 040 486 9695