Siirry sisältöön

Nähtävillä olevat kaavat

Kuntalaisten ja muiden osallisten on mahdollista ottaa kaavoihin kantaa niiden nähtävilläolon aikana.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavoista tulee osoittaa nähtävillä olon aikana Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle sähköpostitse osoitteeseen plan@kimitoon.fi tai postitse Kemiönsaaren kunta, tekninen lautakunta, Vretantie 19, 25700 Kemiö.

Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos

Kiitos kaikille palautteesta, jonka saimme Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja asemakaavan valmisteluaineistosta! 

Kaavatyötä jatketaan kesän aikana alueen arkeologisella inventoinnilla sekä luontoarvojen selvityksellä. Inventoijat tulevat liikkumaan alueella tarpeen mukaan. 

Kaavakonsultti laatii syksyn aikana kaavaehdotuksen saadun palautteen ja selvitysten perusteella. Kaavaehdotusvaiheessa valmistuu valmisteluaineistoa tarkempi kaavakartta, johon voi ottaa kantaa kaavan nähtävillä olo aikana. 

Sundvikenin rantaosayleiskaavan muutos, Näsudden

Kaavaluonnos nähtävillä 4.7. – 2.8.2024:

Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Tynglax

Ekniemi, Ryynperintie asemakaavamuutos

Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Biskopsön järvialue