Siirry sisältöön

Lupa-asiat

Kemiönsaaren kunnassa on sähköinen lupakäsittely Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän ohjeet

Rakennusten ja rakennelmien rakentaminen, laajentaminen, muuttaminen, laaja korjaaminen tai käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen vaatii yleensä rakennusvalvonnan luvan.

Ennen rakennusprojektin suunnittelun aloittamista tulee selvittää, mitkä määräykset ohjaavat rakentamista. Rakentamista ohjataan maankäyttö- ja rakennuslailla, Suomen rakentamismääräyskokoelmalla, kaavoilla, kunnan rakennusjärjestyksellä ja muulla lainsäädännöllä.

Suurin osa lupapäätöksistä tehdään rakennustarkastajan päätöksellä. Keskimääräinen käsittelyaika on noin neljä viikkoa laskettuna siitä, kun hakemus on täydellinen. Jotta lupahakemuksenne ehdittäisiin käsitellä ennen lomakautta, tulee täydelliset hakemusasiakirjat toimittaa rakennusvalvontaan viimeistään huhtikuussa.

Katso voimassa olevat kaavat kunnan karttapalvelusta:

Rakentaminen kaavoitetulla alueella

Kaavoitetulla alueella (asemakaava, ranta-asemakaava ja yleiskaava) voi olla määräyksiä esim. rakennusoikeusalueesta, rakennusoikeuden määrästä, kattokaltevuudesta, julkisivuväristä, rakennuskorkeudesta, harjakorkeudesta ja julkisivumateriaalista. Asemakaava voi myös sisältää rakennusten ja alueiden suojelumerkintöjä, voimassa olevat kaavat.

Rakentaminen ranta-alueella

Ranta-alueella on yleensä ranta-asemakaava tai rantayleiskaava, voimassa olevat kaavat. Näillä alueilla voidaan rakentaa samalla tavalla kuin kaavoitetulla alueella. Rakentaminen uudella rakennuspaikalla kaavoittamattomalla ranta-alueella edellyttää poikkeamispäätöstä tekniseltä lautakunnalta. Tämän jälkeen haetaan rakennuslupaa. Kaavoitusyksikkö antaa lisätietoja poikkeamisesta.

Rakentaminen kaavoittamattomalla alueella

Jos uusi rakennuspaikka on kaavoitetun alueen ulkopuolella, on selvitettävä, onko kyseessä suunnittelutarvealue. Suunnittelutarvealueet on luetteloitu rakennusjärjestyksessä. Rakentamiseen suunnittelutarvealueella on ensin haettava suunnittelutarveratkaisua tekniseltä lautakunnalta. Tämän jälkeen haetaan rakennuslupaa. Kaavoitusyksikkö antaa lisätietoja suunnittelutarveratkaisusta.

Asiointi rakennusvalvontaviranomaisten kanssa

Kemiönsaaren kunnassa kaikki rakentamista koskeva viranomaisasiointi voidaan hoitaa sähköisesti Lupapiste.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)-palvelun kautta. Palvelun kautta voi:

  • kysyä neuvoa
  • jättää alustavia suunnitelmia kommentoitavaksi
  • tehdä ilmoituksia
  • ja lopuksi jättää rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen.

Lupapiste kokoaa kaikki rakentamisen osapuolet yhteen osoitteeseen. Hakemuksia on helppo täydentää, ja asiointi on nopeampaa. Myös lupapäätöksen jälkeen toimitettavat selvitykset ym. hoituvat Lupapisteen kautta. Lisätietoja Lupapisteestä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lupahakemus

On suositeltavaa, että rakennuslupahakemuksesta huolehtii pätevä rakennusalan ammattilainen. Hankkeeseen ryhtyvän on helppo seurata asioinnin etenemistä Lupapisteen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kautta. Tarvittavien tietojen täydentäminen on yhtä vaivatonta – ajasta ja paikasta riippumatta.

Suurin osa lupapäätöksistä tehdään rakennustarkastajan päätöksellä. Keskimääräinen käsittelyaika on noin 4 viikkoa laskettuna siitä, kun hakemus on täydellinen.

Jotta lupahakemuksenne ehdittäisiin käsitellä ennen lomakautta, tulee täydelliset hakemusasiakirjat toimittaa rakennusvalvontaan viimeistään huhtikuussa.

Kunta liittää hakemukseen oikeaksi todistetun lainhuutotodistuksen, kiinteistörekisteriotteen, kiinteistörekisterikartan ja kaavaotteen niiden puuttuessa, maksua vastaan.

Rakennuslupahakemukseen liitetään myös tarvittaessa esim. kaupparekisteriote tai muu nimenkirjoitusoikeusselvitys (jos hakijana yhtiö), energiaselvitys, selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä perustamistavasta, selvitys rakennuspaikan olemassa olevista rakennuksista sekä jätevesijärjestelmän suunnitelma.(avautuu uuteen ikkunaan)

Hakemuksia voi vielä jättää myös paperimuodossa, mutta sähköinen asiointi on sujuvampaa. Ohjeet löytyvät Lupapiste-palvelun verkkosivuilta.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiapaperit / Toimenpidelupaan tarvittavat asiapaperit (paperinen hakemus):

Rakentamisilmoitukset verohallinnolle (Verohallinnon verkkopalvelu)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Rakennusvalvonnan taksa

Kemiönsaaren kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.