Siirry sisältöön

Hankkeet

Kaikki kunnan osastot suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia hankkeita. Pohjimmiltaan hanke on määräaikainen ja tarveperusteinen toimenpide, jolla halutaan kokeilla tai luoda jotain uutta.

Kunnalla on sekä investointi- että kehittämishankkeita. Näissä suunnitellaan ja kokeillaan usein uusia toimintatapoja tulevaisuutta varten sekä hankitaan lisäresursseja uusille toimintamalleille tai yhteistyötapojen ja verkostojen kehittämiseen. Näistä saadaan esimerkiksi paikallisia yrityksiä hyödyntäviä yhteistyökuvioita.

Hankkeiden tukiprosentti vaihtelee rahoittajan mukaan. Tuet koostuvat suurimmaksi osaksi EU-rahoista. Päätös hankkeisiin osallistumisesta tehdään useimmiten lautakuntatasolla.

Kemiönsaaren kunta maksaa joka vuosi paikalliselle Leader-yhdistykselle(siirryt toiseen palveluun) jäsenmaksun, joka on suuruudeltaan viisi euroa asukasta kohti. Yhdistyksen kautta paikalliset yritykset, yhdistykset, kunta ja muut organisaatiot voivat hakea tukea pienempien ja paikallisten hankkeiden toteuttamiseksi.

Hakuvaiheessa olevat hankkeet

Viitesuunnitelma Taalintehtaan alueen kehittämisen tueksi

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia tapoja rakentamiseen ja asumisen typologioita vähähiiliseen loma-asumiseen. Samalla pyritään löytämään houkuttelevia ja vähähiilisempiä vaihtoehtoja loma-asumiseen olemassa olevassa merenrantataajamassa verrattuna saariston perinteisiin yksittäisiin loma-asuntoihin. Tavoitteena on olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen ja maltillinen täydennysrakentaminen rakennushistoriallisesti arvokkaassa merenrantaympäristössä.

Hankeaika: 1.9.2023–31.8.2024

Budjetti: 46 000 €

Rahoitus: Ympäristöministeriö, Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma, 18 400 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Tekninen osasto

Lisätiedot: Kaavoitusarkkitehti Heli Vauhkonen, puh. 040 484 6826, heli.vauhkonen@kimitoon.fi

Kunnan omat hankkeet

TUFF – Tulevaisuuden saaristomatkailun teknologinen kehittäminen

TUFF-hanke vie saaristomatkailun uudelle tasolle tekoälyn avulla, parantaen matkailijoiden kokemusta personoiduilla palvelupoluilla ja tehostaen palveluiden löydettävyyttä. Tavoitteena on vastata saaristomatkailun haasteisiin, kuten kausivaihteluihin ja saavutettavuuteen, kehittämällä älykkäitä teknologiaratkaisuja. Hanke luo innovatiivisia työkaluja, jotka räätälöivät suositukset matkailijoiden toiveiden mukaan ja edistävät paikallisten palveluiden näkyvyyttä, asettaen kestävän kehityksen ja digitaalisen edistymisen saaristomatkailun kehittämisen ytimeen.

Hankeaika: 1.2.2024–30.9.2025

Budjetti: 98 136 €

Rahoitus: Varsinais-Suomen Liitto / AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) 68 695 €. Kemiönsaaren kunnan osuus 14 720 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-osasto

Yhteistyö: Paraisten kaupunki

Lisätiedot: Projektipäällikkö Jani Grönroos, puh. 040 524 1380, jani.gronroos@kimitoon.fi

MAKKO – Matkailun kestävä kehittäminen osallistamalla

MAKKO-hankkeessa keskitytään digitaalisten matkailupalveluiden kehittämiseen ja saavutettavuuden lisäämiseen sekä edistetään matkailusesongin pidentymistä ja ympärivuotisia aktiviteetteja yhdessä matkailuyrittäjien ja yhdistysten kanssa.

Yhdistykset ovat keskeisessä roolissa luontoliikuntamahdollisuuksien edistämisessä, sillä moni yhdistys ylläpitää esimerkiksi luontopolkuja ja uimarantoja. MAKKO-hankkeessa kartoitetaan olemassa olevat ja lähitulevaisuudessa tekeillä olevat reitit, aktiviteetit ja tapahtumat yhdistyksille ja yrityksille suunnatun kyselyn avulla. Yrityksille suunnatussa kyselyssä myös kartoitetaan tiedonjakamisen helppoutta matkailijoille. Lisäksi kartoitetaan asukkaiden ja matkailijoiden tiedonsaantia sekä tarpeita liittyen luontoliikuntapaikkoihin ja -palveluihin.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä tiedon saavutettavuutta. Olemassa olevan datan avulla ja kyselystä saatujen tietojen perusteella kehitetään digitaalinen alusta, joka helpottaa luontoliikuntapaikkojen ja -palveluiden löytämistä sekä tiedon jakamista asukkaille ja matkailijoille. Lisäksi hankkeessa edistetään uusia reittejä, aktiviteetteja ja palveluita yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Fokus on erityisesti sellaisissa luontoliikuntapaikoissa, jotka ovat käytössä syksystä kevääseen.

Hankeaika: 1.9.2022–31.12.2024

Budjetti: 86 656 €

Rahoitus: Varsinais-Suomen Liitto / AKKE-rahoitus 60 659 € (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). Kemiönsaaren kunnan osuus 25 997 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-osasto

Yhteistyö:                                   

Lisätiedot: Hankevetäjä Sanna-Mari Kunttu, puh. 040 670 6138, sanna-mari.kunttu@kimitoon.fi

Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua

Next Level – nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua -​hanke on yrityslähtöinen hanke, joka tukee varsinaissuomalaisten yritysten kykyä ja mahdollisuutta ennakoida ja varautua toimintaympäristön muutoksiin. Next Level -hanke valmentaa yrityksiä sopeutumaan muuttuviin liiketoimintaympäristöihin, kuten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja ennakoimattomiin uhkiin.
Etsimme ratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa yrityksiltä kerättävän tiedon pohjalta.

Saariston alueen osalta yritysten yhteiset haasteet liittyvät usein logistiikkaan. Tavaroiden ja ihmisten kuljetus vaatii paljon resursseja erityisesti maaseudulla ja saaristossa, missä matkat ovat pitkiä. Haasteellinen maailmantilanne pahentaa entisestään logistisia haasteita esim. korkeiden polttoainekustannusten vuoksi. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä edistäville toimille asetetaan yhä korkeampia vaatimuksia. Hanke pyrkii yhteistyössä yritysten kanssa löytämään ideoita ja ratkaisuja siihen, miten logistiikkaratkaisuilla voitaisiin vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Käytännön toimena hankkeessa toteutetaan ”vähähiiliset kuljetusketjut ja logistiikkaratkaisut saaristossa” -pilotti. Muita teemoja logistiikan lisäksi hankkeessa ovat mm. hiilijalanjälkilaskenta, energiamuodot ja energiatehokkuus, kiertotalous ja lainsäädännön mukanaan tuomat vaatimukset ilmastovaikutusten hillitsemiseksi.

Hanke kattaa koko maakunnan ja sen päätoteuttajana toimii Vakka-Suomen alueen kehitysorganisaatio Ukipolis. Kemiönsaaren kunta vastaa Turunmaan ​osaprojektista yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Yrityssalo Oy ja Turun Ammattikorkeakoulu Oy.

Hankeaika: 1.1.2023–28.2.2025

Budjetti: 177 789 €

Rahoitus: Uudenmaan liitto / Hanke on EU:n EAKR-rahastosta osarahoittama, Kemiönsaaren kunta 26 668 €.

Hallinnoija: Ukipolis, Kemiönsaaren kunnan elinkeino-osasto

Yhteistyö: Paraisten kaupunki, Yrityssalo, Turun AMK

Lisätiedot: Projektipäällikkö Piia Santti, 040 193 3542, piia.santti@kimitoon.fi

Kemiönsaari 700

Kemiönsaari juhlii 700-vuotisjuhlaansa vuonna 2025! Juhlat kestävät koko vuoden ja tarjoaa ainutlaatuisia tapahtumia, jotka keskittyvät kulttuuriin, taiteeseen, ympäristöön, saaristoon ja paikalliseen elämään. Juhlavuosi toteutetaan hankkeen avulla, ja työ on jo täydessä vauhdissa.  Juhlavuoden pääfestivaali järjestetään 9.–15.6.2025 (viikko 24).

Juhlavuoden suunnittelu sai alkunsa aloitteesta, joka esitettiin kunnalle vuonna 2021. Juhlavuoden työryhmä perustettiin työstämään raamit juhlavuodelle. 11.4.2025 on vahvistettu Kemiönsaaren viralliseksi juhlapäiväksi vanhimman arkistoidun asiakirjan perusteella, jossa Kemiönsaari mainitaan.

Myös seurakunta on aktiivisesti mukana juhlinnassa ja vastaa juhlallisuuksista varsinaisena “syntymäpäivänä” 11.4.2025. Kemiön kirkon vieressä sijaitseva 600-vuotisjuhlan aikana pystytetty muistomerkki kunnostetaan juhlavuoden kunniaksi.  

Hankeaika: 1.11.2023–31.12.2025

Budjetti: 112 323 €

Rahoitus: Leader 78 626 €, yksityisrahoitus 33 696 €.

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-osasto

Yhteistyö:

Lisätiedot: Juhlakoordinaattori Marko Ahde, puh. 040 480 3199, marko.ahde@kimitoon.fi

Yrittäjän STARTTI

Yrittäjän STARTTI on kehityshanke, jonka Kemiönsaaren kunta toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Kemiönsaaren Yrittäjät ry:n kanssa. Hankkeen tarkoituksena on perehdyttää uusia yrittäjiä Kemiönsaaren elinkeinoelämään ja tarjota heille parempia edellytyksiä toimintaansa.

Kemiönsaaren elinvoimaisuus riippuu sen yrittäjistä. Hyvin toimiva yritysyhteisö on suurin yksittäinen tekijä elinkelpoiselle tulevaisuudelle toimivilla paikallisilla palveluilla. Hankkeella kunta haluaa yhdessä elinkeinoelämän yhdistyksen kanssa luoda perehdytysmallin, joka ajankohtaisella tiedolla ja räätälöidyillä palveluilla tukee paikallisia yrittäjiä. Tavoitteena on, että perehdytysmalli vastaisuudessa toimii konkreettisena välineenä sekä kunnalle että elinkeinoelämälle tukea Kemiönsaaren yrittäjiä ja elinkeinoelämää.

Hankkeet on suunnattu ensisijaisesti Kemiönsaaren uusille yrityksille, niin yrityksen perustajille kuin Kemiönsaarelle muuttaneille. Projektin puitteissa järjestettävästä toiminnasta pääsevät hyötymään myös jo vakiintuneet yritykset.

Hankeaika: 1.11.2022–31.12.2024

Budjetti: 144 540 €

Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / maaseutuohjelma, Kemiönsaaren kunta 28 908 €         

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-osasto

Lisätiedot: Hankevetäjä Minna Rehn, puh. 040 778 5662, minna.rehn@kimitoon.fi

Rannikkoreitti

Leader-hankkeessa kehitetään Kemiönsaaren alueen Rannikkoreitin reittiosuuksien opastusta ja viitoitusta. Tarkoituksena on parantaa nykyistä opastusta ja samalla kehittää itse reittiä pyörämatkailijoiden ja alueen tarpeita paremmin vastaavaksi.

Rannikkoreitin nykyiset reitin varrella olevat opasteet eivät täytä vuonna 2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain säädöksiä ja lisäksi opastus on myös monin paikoin puutteellista ja epäjatkuvaa. Tässä Leader-kehittämishankkeessa laaditaan ensin uuden tieliikennelain mukainen opastus- ja viitoitussuunnitelma ja suunnitellaan samalla tarvittavat sivureittitäydennykset. Näiden perusteella ollaan yhteydessä ja pyydetään tarvittavat luvat Rannikkoreitin varren yksityistiekunnilta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä muilta tarvittavilta tahoilta. Hankkeen loppuvaiheessa pyydetään tarjoukset valituilta palveluntarjoajilta opasteiden ja viittojen toteuttamiseksi maastoon. Hanke kestää marraskuusta 2023 maaliskuuhun 2024.

Hankeaika: 1.10.2023–30.6.2024

Budjetti: 14 194 €

Rahoitus: Leader-rahoitus 9 935 €. Omarahoitusosuus 4 258 €.

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-osasto

Yhteistyö:                                   

Lisätiedot: Hankevetäjä Tapio Hartikainen, tapio.hartikainen@kimitoon.fi

Från bord till gjord – ilmastotyö Kemiönsaaren kunnassa

Hankkeessa Från bord till gjord kehitetään Kemiönsaaren kunnan ilmastotyötä ja sen tehokkaampaa johtamista tavoitteista tuloksiin. Kunnan tavoitteena on olla osaava toimija ilmastoasioissa. Ilmastopolitiikan ja toiminnan tulee olla aktiivista, tuloshakuista ja kunnan omat lähtökohdat huomioivaa. Kemiönsaaren kunnan uuden ympäristö- ja ilmasto-ohjelman mukaan budjetoidaan vuosittain määrärahoja ilmastotoimenpiteille. Ympäristöohjelman päätavoitteena ilmaston suhteen on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kunnan viranhaltijat ja päättäjät. Ilmastojohtamisen ja yrityskulttuurin muutoksen saavuttamiseksi tarvitaan lisäksi viestintää, jolla saavutetaan myös aktiivisia kuntalaisia ja muita toimijoita. Hankkeessa työskentelee ilmastokoordinaattori.

Hanketilaus tehtiin kunnan johtoryhmän toimesta. Hankkeen tarkoituksena on luoda pohja konkreettiselle, määrätietoiselle ilmastotyölle Kemiönsaaren kunnassa. Tämä vaatii ammattitaitoista johtamista, osatavoitteiden koordinoimista sekä uusia työkaluja, ajattelutapoja ja työprosesseja. Projekti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen työhön. Sisäisessä työssä käsitellään tietoa, dataa ja faktoja, jotta organisaatio voi tehostaa ilmastotyötään. Sisäisen työn perustana ovat kunnan ympäristöohjelma, hankkeen Ilmastovahti-työkalu, kohderyhmän koulutus sekä toimintaohjeet/käsikirja ilmastoasioiden huomioimiseksi päivittäisessä työssä. Ulkoinen työ koskee viestintää ja yhteistyötä oman organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa.


Hankeaika: 1.11.2023–15.9.2024

Budjetti:  57 545 €

Rahoitus:  Ympäristöministeriö, Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2023, 40 282 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Hallinto-osasto

Lisätiedot: Ilmastokoordinaattori Catrin Ilmoni, puh. 040 185 8924, catrin.ilmoni@kimitoon.fi

Yhteistyöhankkeet, jossa kunta on rahoittajana

Varsinais-Suomen ruokasektorin koordinaatiohanke

Hankeaika: 1.9.2022–31.3.2024

Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / maaseutuohjelma

Hallinnoija: Brahea

Yhteistyö: Paraisten kaupunki, Yrityssalo, Ukipolis, LSKKY

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Kohti tulevaa – Valmistautuminen uuden ohjelmakauden tuomiin muutoksiin ja yrittäjyyden tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Hankeaika: 1.5.2022–30.4.2024

Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / maaseutuohjelma, Kemiönsaaren kunta

Hallinnoija: MTK-Varsinais-Suomi

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Muita hankkeita, joihon kunta osallistuu

We Make Transition (Varsinais-Suomen liitto)

We make transition! – Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation -hanke tuo yhdistykset, kuntalaiset ja kunnan yhteen pohtimaan ratkaisuja ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden haasteisiin. Luomme tilaa eri äänien kuulumiselle, ihmisten yhteen tulemiselle ja yhteistyölle sekä paikkakuntien ja niiden kansalaistoimijoiden itsensä näköiselle kestävyystyölle. Samalla lisäämme ymmärrystä kansalaisyhteiskunnan arvosta ja roolista kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa. 

Hanketta toteutetaan Varsinais-Suomessa erityisesti pilottipaikkakunnilla Kemiönsaaressa ja Uudessakaupungissa. Molempien kuntien asukkaat pääsevät mukaan murrosareena-tilaisuuksiin ja samalla kehittämään murrosareenamenetelmästä varsinaissuomalaisten kuntien näköistä kestävien innovaatioiden edistämisen työkalua. Paikkakunnilla toteutetaan murrosareenoissa yhdessä suunnitellut kestävyyskokeilut. Molemmilta paikkakunnilta myös osallistutaan hankkeen kansainväliseen yhteistyöhön, yhteiseen murrosareenaan mukana olevien muiden Itämeren alueen paikkakuntien kanssa. 

Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen liitto ja osarahoittaa Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,3 miljoonaa euroa, josta EU:n osarahoituksen osuus on 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–31.12.2025.

Hankkeen verkkosivut (Varsinais-Suomen liitto)(siirryt toiseen palveluun)

Päättyneet hankkeet

Yhdistysdialogi

Yhdistysdialogihanke keskittyy aktiivisesti yhteistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa. Yhteistyö perustuu tehokkaaseen viestintään, aktiiviseen tukeen ja yhteisiin tavoitteisiin. Hankkeen tarkoituksena on selvittää yhdistysten tämänhetkiset tarpeet, luoda tilaa vuoropuhelulle, foorumi yhteistyölle ja käytännön tuelle tarpeiden pohjalta. Lyhyesti sanottuna hankkeen tavoitteena on luoda parempia edellytyksiä yhdistysten toiminnalle osaamisen lisäämisen, motivoimisen ja dialogia edistävin konkreettisin toimenpitein.

Hankkeen aikana selvitetään, mihin yhdistykset tarvitsevat eniten apua. Vastausten perusteella järjestetään koulutuskursseja, työpajoja ja luentoja näiden ongelmien, mutta myös yhdistyksiä koskettavien ajankohtaisten asioiden ympärille. Tärkeä tavoite projektissa on tiedonkulku. Föreningsnytt-uutiskirje kertoo esimerkiksi erilaisista apurahahakemuksista, kursseista ja koulutuksista tai muista ajankohtaisista asioista.

Hankkeessa pyritään aktiiviseen osallistumiseen kysymällä yhdistyksiltä jatkuvasti heidän mielipiteitään uutiskirjeen lyhyillä kyselyillä ja kokouksissa suorilla kysymyksillä. Hankkeen tavoitteena on myös luoda yhdistyksille luonnollisia kohtaamispaikkoja osittain Villa Landeen, mutta myös muualle kuntaan. Hanke on Leader-hanke ja sitä rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeen rahoittaa osittain kulttuuriyhdistys Lande r.f. Hankkeen työaika on 50 %, ja hankkeen toteuttamiseen on palkattu yhdistyskoordinaattori.

Hankeaika: 1.12.2022–31.12.2023

Budjetti: 40 000 €

Rahoitus: Leader-rahoitus 32 000 €, yksityisrahoitus 8 000 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-osasto

Lisätiedot: Yhdistyskoordinaattori Jill Karlsson, puh. 050 421 4877, jill.karlsson@kimitoon.fi

TuKeVa – Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa

Ruokaketjun kehittäminen on yksi Varsinais-Suomen liiton kolmesta älykkään erikoistumisen painopisteistä. Ruokaketju on myös yksi ELY-keskuksen kolmesta strategisesti tärkeimmästä toimialasta maakunnassa. Ruokaketju kattaa 20 % kaikista toimipaikoista, 13 % henkilöstöstä ja 15 % liikevaihdosta. Varsinais-Suomi on valtakunnallisesti vahva ruokamaakunta, ja ennusteiden mukaan tämä tulee vahvistumaan entisestään. Ilmastolla on tähän luonnollinen vaikutus.

Ruokaketju pitää sisällään alkutuotannon, luonnontuotteiden keruun, kalastuksen ja kalanistutuksen, elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen, tukku- ja vähittäiskaupan sekä ravitsemistoiminnan. Kemiönsaari kuuluu Suomen suotuisimpaan viljelyalueeseen.

Kemiönsaari on mukana tukemassa lähiruoka-alan kehitystä ja paikallisten yrittäjien asemaa sekä paikallisella että kansallisella tasolla maakunnallisen ”Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa” -hankkeen kautta. Paikallisen lähiruokatoimijoiden verkoston puitteissa selvitetään kehittämisen edellytyksiä ja mahdollisia kynnyksiä, mutta samalla haetaan myös ideoita ja uusia toimintatapoja. Tietoa analysoidaan paikallisesti ja alueellisesti ja jatkojalostetaan muun muassa hyödynnettäväksi tulevalla EU:n rakennerahastokaudella 2021–2027. Kemiönsaarella kokeillaan ja jatkokehitetään lisäksi uusia tuotteiden ja asiakkaiden kohtaamiskanavia. Yhteisten tuotteiden kehittäminen, brändäys ja uusien tapojen kokeilu asiakkaiden tavoittamiseksi ovat hankkeen aikana keskeisessä asemassa.

Koko Varsinais-Suomen kattavaa hanketta rahoitetaan Euroopan maatalouden kehittämisen maatalousrahastosta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta. Hanketta hallinnoi Turun yliopiston Brahea-keskus. Hankkeen muut osapuolet ovat Kemiönsaaren kunta, Paraisten kaupunki, Ukipolis, Yrityssalo ja Novida.

Hankeaika: 1.1.2021–30.9.2023

Budjetti: 68 032 €

Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / maaseutuohjelma, Kemiönsaaren kunta 13 606 €         

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-osasto

Yhteistyö: Brahea, Yrityssalo, LSKKY/Novida, Ukipolis, Paraisten kaupunki

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

www: https://vs-lähiruoka.fi/swot/(siirryt toiseen palveluun)

Taalintehtaan vierassataman kunnostus

Taalintehtaan Bruksvikenin vierassatamaa modernisoidaan, jotta se vastaisi nykypäivän vaatimuksiin ja tulevaisuuden palvelutarpeeseen, saavutettavuuteen ja turvallisuuteen. Aikomuksena on nostaa kausi- ja ympärivuotisten palvelujen tarjontaa ja tasoa hankkeen jatkeena.

Saavutettavuutta ja turvallisuutta parannetaan hankkeen uuden aallonvaimentimen avulla. Vaimennin antaa suojaa vierasvenesatamalle, muille laitureille ja septityhjennyspaikoille samalla mahdollistaen lyhyitä vierailukäyntejä uusien laituripaikkojen myötä. Päiväkäyntipaikkojen puute on tähän asti hankaloittanut esimerkiksi lyhytaikaisten asiointikäyntien tekemisen veneellä Taalintehtaalla. Investoinnit koostuvat uudesta aallonvaimentimesta, kahdesta ponttonilaiturista, uudistetuista laiturikansista poijukiinnityksineen ja uudesta rantaliuskasta.

Hanketta rahoitetaan Euroopan maatalouden kehittämisen maatalousrahastosta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta.

Hankeaika: 1.1.2019–31.12.2023

Budjetti: 1 000 000 €

Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / maaseutuohjelma, Kemiönsaaren kunta 300 000 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Tekninen osasto

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Skärimat – Saariston ruokayrittäjien uudet ratkaisut

Valtioneuvosto on asettanut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA) Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on kohdentanut 3 miljoonaa euroa tukea luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin HAMA-alueilla painottaen Suomen matkailustrategian 2022–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia. Valtionapuviranomaisena Lapin ELY-keskus on myöntänyt avustusta Kemiönsaaren kunnan hankkeelle ”Skärimat”.

Palveluelinkeinoista on tullut Kemiönsaarella talouden tukipilari ja matkailualasta sen veturi. Ruokakulttuuri ja ravintolaelämykset ovat modernin matkailun vetovoimatekijöitä. Paikallisia raaka-aineita käyttämällä on ruokamatkailualan yritysten mahdollista luoda yritykselleen lisäarvoa. Lähi- ja luomuruoka eivät ole ohimenevä ilmiö. HAMA-alueella toimivien ruoka-alan yrittäjien erityishaasteena on korkeat kuljetuskustannukset. Saaristossa kuljetuskustannuksia nostavat erityisesti aikaa vievät merikuljetukset.

Kemiönsaaren kunnan alueelta puuttuu tuottajien ja ravintoloiden välinen yhteistyöverkosto. Hankkeen aikana luodaan yhteistyömalli, joka sisältää uuden logistiikkaketjun lisäksi tehokkaamman vuorovaikutuksen tuottajien ja ravintoloiden välillä. Tehokkaampi vuorovaikutus helpottaa osaltaan tuottajien viljelysuunnitelmien tekoa, kun tiedetään minkälaisille raaka-aineille on kysyntää.

Skärimat-hankkeen tavoitteena on lisätä paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden määrää Kemiönsaaren HAMA-alueen saaristossa sijaitsevissa ravintoloissa ja lisätä paikallisten tuottajien myyntiä kotikunnan alueella. Jotta tämä tavoite saavutetaan, tarvitaan raaka-aineille tehokkaampia kuljetusketjuja ja yrittäjien välille parempaa kommunikaatiota. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi yhteistyömalli, joka onnistuessaan on kopioitavissa muillekin alueille.

Skärimat-hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Kemiönsaaren HAMA-alueen saaristoalueella toimivat ruokamatkailuyrittäjät ja toissijaisena kohderyhmänä alueen tuottajat.

Hankeaika: 1.10.2022–30.9.2023

Budjetti: 91 562 €

Rahoitus: Lapin ELY-keskus / HAMA, Kemiönsaaren kunta 9 156 €           

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-osasto

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Taalintehtaan niittyverkoston hoito

Kemiönsaaren kunta on saanut HELMI-avustusta haitallisten vieraskasvilajien torjuntaan (jättipalsami, jättiputki, lupiini, kurtturuusu) ja Taalintehtaan kallioketojen umpeenkasvun estämiseen. Hanke tähtää Taalintehtaalla sijaitsevien Kemiönsaaren kunnan omistamien niittyjen lajistoarvojen elvyttämiseen ja elinympäristöjen ekologisen laadun parantamiseen raivaamalla ja kunnostamalla umpeenkasvaneita niittyjä. Suomen kaikki niittyluontotyypit on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi. Uhanalaisuuden tärkein syy on umpeenkasvu. Umpeenkasvu on seurausta perinteisen niittytalouden loppumisesta, ihmisperäisen typpilaskeuman rehevöittämästä vaikutuksesta ja puutarhoista peräisin olevien vieraskasvien leviämisestä luontoon.

Hankeaika: 30.11.2021–31.10.2023

Budjetti: 29 626 €

Rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus / HELMI-elinympäristöohjelma                       

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Tekninen osasto

Lisätiedot: 
Puutarhuri Amanda Rosenblad, puh. 040 168 5422, amanda.rosenblad@kimitoon.fi
Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

MÅSSE – Turunmaan mikroyritykset yhteistyössä Saaristomeren hyväksi

MÅSSE-hankkeessa keskiössä ovat sekä Saaristomeren Unesco-biosfäärialue että paikalliset yrittäjät. Ympäristöhankkeen avulla Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki haluavat yhdessä tuoda esiin pienyrittäjiä saariston kestävään kehitykseen tähtäävässä työssä.

Saaristomeri tarvitsee konkreettisia parannustoimia, ja sen tilaa voidaan parantaa paikallisten toimien avulla. Samanaikaisesti elinkeinoelämällä, ja erityisesti Turunmaan kannalta tärkeillä palvelualoilla, on edelleen edessään suuria haasteita. Turunmaan elinkeinoelämälle on ominaista monialaisuus ja pienyrittäjyys. Hankkeen tavoitteena on siten yhdessä pienyrittäjien kanssa löytää innovatiivisia tapoja harjoittaa liiketoimintaa paikkakunnalla myös tulevaisuudessa. Työn lähtökohtia ovat myönteinen suhtautuminen saariston kehittämiseen sekä Saaristomeren tilan parantaminen. Muun muassa energian, palvelujen digitalisoitumisen ja uusien asiakasryhmien kaltaisten tekijöiden ennakoidaan vaikuttavan yrityksiin monin tavoin.

Käytännössä hankkeella pyritään

• korostamaan paikallisten pienyritysten roolia Saaristomeren hyväksi tehtävässä työssä (yritysfokus)

• vakiinnuttamaan organisoitu toimintatapa/yhteistyöfoorumi ja konkreettisia toimenpiteitä Saaristomeren tilan parantamiseksi (yhteistyöorganisaatio)

• luomaan konkreettisia työkaluja turunmaalaisten yritysten käyttöön (toimintasuunnitelma)

• selvittämään mahdollisuudet direktiivin/sopimuksen tekemiseen, johon on koottu paikallisten toimi
joiden esittämät Saaristomeren hyväksi tehtävät toimet, joihin he sitoutuvat (direktiivi)

• suunnittelemaan suurempia yhteistyöhankkeita (Central Baltic) ja rahoitusta yritysten toimenpiteisiin (hankesuunnitelmat).

Lisäksi hanke liittyy vahvasti kunnan tulevaan uuteen ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelmassa painotetaan asioita, joita kunta voi oman toimintansa pohjalta tehdä paikallisen ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Hankeaika: 1.2.2022–30.6.2023

Budjetti: 76 440 €

Rahoitus: Varsinais-Suomen liitto / AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). Kemiönsaaren kunta 7 624 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-osasto

Yhteistyö: Paraisten kaupunki

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

ArcGate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

Hanke sisältää sekä investointi- että kehittämistoimenpiteitä. Hankkeen tarkoituksena on parantaa palvelutasoa ja tarjota uutta tietoa helposti saavutettavan lähimatkailun lisäämiseksi saaristossa. Erityisesti painotetaan joukkoliikenteen käyttöä ja pyörämatkailua. Saariston saavutettavuuden parantaminen edellyttää panostamista alueen koko julkisen liikenteen kattavien digitaalisten aikataulutietojen kehittämiseen. Joukkoliikenteen ja pyörämatkailun painottaminen merkitsee myös sitä, että hankkeella pyritään voimakkaasti edistämään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Hankkeesta hyötyvät palvelujen käyttäjät ja paikalliset yritykset.

Hanketoimenpiteisiin kuuluvat investoinnit digitaalisiin infotauluihin sekä monipuolisiin tauko- ja latausmoduuleihin. Investoinnit kohdistuvat Kasnäsin ja Taalintehtaan yhteyspaikkoihin, ja ne tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, joka on liikennejärjestelyjen pääasiallinen hallinnoija.

Lisäksi tuotetaan uutta sisältötietoa digitaalisiin aikatauluihin, karttoihin ja reitteihin, tiedotukseen ja markkinointiin.

Hankkeen rahoitus tulee Central Baltic -ohjelman kautta Euroopan alueellisesta kehitysrahastosta, jota hallinnoi Varsinais-Suomen liitto. Kemiönsaaren kunta toteuttaa hanketta yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: Region Stockholm, Paraisten kaupunki ja Raaseporin kaupunki.

http://database.centralbaltic.eu/project/127(siirryt toiseen palveluun)

Hankeaika: 1.5.2020–31.12.2022

Budjetti: 190 299 €

Rahoitus: Interreg / Central Baltic 142 724 €

Hallinnoija: Region Stockholm / Kemiönsaaren kunta, Elinkeino-osasto

Yhteistyö: Paraisten kaupunki, Raaseporin kaupunki

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

FamilyPorts – Green and Family-friendly Archipelago Ports

Kemiönsaaren kunta osallistui osatoteuttajana rajat ylittävään Central Baltic -hankkeeseen ”Green and Family-friendly Archipelago Ports” (FamilyPorts). Tavoitteena oli palvelujen parantaminen neljässä vierassatamassa Turunmaalla (Nauvo ja Taalintehdas) ja Gotlannissa (Ronehamn ja Lickershamn).

Hankkeen puitteissa kaikkiin neljään satamaan rakennettiin perheystävälliset palvelutoiminnot. Satamat panostivat myös ympäristöystävälliseen tekniikkaan, ja niille laadittiin yhteistä markkinointimateriaalia.

Hankkeen hallinnoija oli Paraisten kaupunki, ja muut yhteistyökumppanit olivat Region Gotland ja Lickershamns Fiskareförening.

http://database.centralbaltic.eu/project/50(siirryt toiseen palveluun)

Hankeaika: 1.7.2016–31.3.2020

Budjetti: 234 300 €

Rahoitus: Interreg / Central Baltic 175 725 €, Varsinais-Suomen liitto 38 207 €, Kemiönsaaren kunta 20 367 €

Hallinnoija: Paraisten kaupunki

Yhteistyö: Region Gotland, Lickershamn

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Taalintehtaan polut

Leader-projekti Taalintehtaan polut on kehittänyt Taalintehtaalla luonto- ja kulttuuripoluille uutta konseptia, joka hyödyntää erityisesti digimateriaaleja. Tarkoitus oli nostaa alueen profiilia ja luoda palveluita, jotka hyödyttävät asukkaita, matkailijoita ja elinkeinoa.

Luonto- ja kulttuuripolkuja paikallisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden iloksi (Dalsbruk.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Hankeaika: 20.8.2018–31.7.2020

Budjetti: 62 162 €

Rahoitus: Leader 43 513 €, Yksityisrahoitus 18 648 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta, Elinkeino-osasto

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Coastal Bootcamp – Matkailun yhteistyön kehittämishanke Lounais-Suomen rannikkoalueella 2018–2021

Kehittämishanke pyrkii parantamaan saaristoalueen saavutettavuutta ja palvelutasoa digitaalisten matkailupalvelujen kehitystä ja samalla kestävää kehitystä tukien. Tavoitteena on tukea pienten yritysten kehitystä sekä lisätä elämyspotentiaalia, kestävää kehitystä sekä digitalisaatiota alueella.

Tavoitteet:

  • Koordinoida matkailun digitalisoinnin (online-varaukset, tuotteiden näkyvyys netissä jne.) kehitystä sekä järjestää koulutuksia, työpajoja sekä tuottaa yrityksille tietoa aiheen tiimoilta
  • Stimuloida matkailutuotteiden kehitystä verkostoitumisen, opintomatkojen sekä yhteistyötapaamisten avulla
  • Kehittää uusia sekä olemassa olevia luonto-, elämys- sekä teemareittejä eri kohderyhmille yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa
  • Koordinoida reittien digitalisoinnin sekä mobiiliopastusten kehitystä

Hanketta rahoittaa Euroopan maatalouden kehittämisen maatalousrahasto, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kemiönsaaren kunta, Yrityssalo, Paraisten kaupunki sekä Metsähallitus.

  • Hankeaika: 1.10.2018–31.8.2021
  • Budjetti: 886 308 euroa, josta Kemiönsaaren kunnan osuus 170 700 euroa.
  • Rahoitus: Maaseutuohjelma 80 %, Kemiönsaaren kunta 20 %

Coastal Bootcamp – matkailun yhteystyön kehittämishanke Lounais-Suomen rannikkoalueella (Metsähallituksen verkkosivut)(siirryt toiseen palveluun)

Hankeaika: 1.10.2018–31.8.2021

Budjetti: 170 700 €

Rahoitus: ELY-keskus / maaseutuohjelma 136 560 €, Kemiönsaaren kunta 34 140 €

Hallinnoija: Yrityssalo

Yhteistyö: Paraisten kaupunki, Metsähallitus

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Varsinaissuomalaisten yritysten hiilineutraalit ratkaisut 2020–2022

”Varsinaissuomalaisten yritysten hiilineutraalit ratkaisut 2020–2022” -hankkeen tarkoituksena on tarjota yrityksille uutta tietoa ajankohtaisista aiheista, jatkuvaa ja säännöllistä vuoropuhelua yritysten kanssa ja niiden kesken, tukea kehittämiseen sekä perusteellista selvitystä kehittämistarpeista ja mahdollisista kasvun esteistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat teollisuusyritykset, alihankkijat ja teollisuuden palveluyritykset. Hankkeen teemoina ovat hiilineutraalius, yritysten kasvu, uudet kontaktit, verkostot ja kokemusten vaihto.

Vertaisoppimiseen tarjoutuu mahdollisuus rajat ylittävillä yrityskäynneillä, joissa tutustutaan erilaisiin tapauksiin ja saadaan hyviä neuvoja. Hankkeen toimenpiteet voidaan ryhmitellä neljään toiminta-alueeseen:

1) Yrityskohtainen aktivointi – yrityksiä kannustetaan kasvuun yrityskohtaisilla toimenpiteillä (yrityskäynnit/-neuvonta).

2) Tiedonkeruu – kehittämistarpeiden ja kasvun esteiden järjestelmällinen kartoitus, analysointi ja dokumentointi esimerkiksi tulevaa ohjelmakautta silmällä pitäen.

3) Tiedon levittäminen – uusimman teemainfon jakaminen ja siitä keskusteleminen yhteisissä infotilaisuuksissa, ja samalla myös uuden paikallisen tiedon luominen. Avointen webinaarien ja suoratoistona esitettävien infotilaisuuksien sekä round table -keskustelujen järjestäminen tietyistä teemoista verkostoitumista, kokemusten vaihtoa ja käytännön esimerkkejä varten.

4) Energiakävelyt – konkreettiset yrityskäynnit, verkostoituminen ja kokemusten vaihto. Yhteyksien luominen maakuntarajojen sisä- ja ulkopuolella oleviin yrityksiin.

Hankkeen tuloksina odotetaan monipuolisempia yrityskontakteja, esimerkkejä hiilineutraalien ratkaisujen soveltamisesta paikallisella tasolla, kooste kehittämistarpeista analyyseineen sekä yritysrajapinnan linjauksia tulevalle ohjelmakaudelle. Hankkeen tulokseksi lasketaan myös samanmielisten yritysten foorumi, jossa vuoropuhelu on sujuvaa ja kokemusten vaihto luontevaa.

Hankeaika: 1.8.2020–30.8.2022

Budjetti: 114 116 €

Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / maaseutuohjelma, Kemiönsaaren kunta 11 411 €, Paraisten kaupunki 11 411 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta, Kehitysosasto

Yhteistyö: Paraisten kaupunki, Ukipolis, Loimaa, Pöytyä

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

KulTa – Kuluttajat ruokatalouden keskiössä

KulTa-hankkeessa kehitetään edellytyksiä ekologisesti tuotetun ja jalostetun lähiruuan jakelukanavien tehostamiselle. Samalla etsitään keinoja laajentaa paikallisten tuotteiden markkinoita ja kuluttajakuntaa. Hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten ja varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla, sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. 

Maakunnallisen hankkeen rahoitus tulee ELY-keskuksen kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta sekä hankkeeseen osallistuvilta organisaatioilta. Turun Yliopiston Brahea-keskus toimii hankkeen koordinaattorina ja osatoteuttajia ovat Kemiönsaaren kunta, Paraisten kaupunki, Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy sekä Novida ammattiopisto ja lukio.

Hankeaika: 1.4.2018–31.12.2021

Budjetti: 115 254 €

Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / maaseutuohjelma 103 728 €, Kemiönsaaren kunta 11 525 €

Hallinnoija: Brahea

Yhteistyö: Paraisten kaupunki, Yrityssalo, Ukipolis, Novida

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Lähiruokaa yhteistyössä

Lähiruokaa yhteistyössä on kehittämishanke, jonka tarkoituksena on koota yhteen lähiruokatoimijoita sekä hyödyntää aiempia kokemuksia toimialan kehittämiseksi. Samalla hyödynnetään paikallista tarjontaa ja alueen luontaisia vahvuuksia. Hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen paikalliset tuotteet ja kuluttajat sekä luoda edellytyksiä ja työkaluja uusille menetelmille ja prosesseille kohtaamisen mahdollistamiseksi. Hankkeessa kokeillaan eri tapoja saada aikaan näitä kohtaamisia, mikä puolestaan tuo uutta kokemusta ja tietoa.

Jotta kuluttajat olisivat motivoituneita hankkimaan paikallisia tuotteita, on tarjonnan oltava riittävän laaja ja helposti saatavilla. Lisäksi tuotteiden valmistelun ja esillepanon tulee olla sellaiset, että niiden hankinta ja käyttö ovat helppoa asiakkaalle. Tämä edellyttää tuottajien ja jalostajien tiivistä yhteistyötä, jotta saataisiin luotua kuluttajien tarpeita vastaavaa tarjontaa. Jotta yhteistyöstä tulisi pitkäjänteistä, sen on oltava taloudellisesti kannattavaa, mikä puolestaan motivoi yhteistyön itsenäiseen jatkumiseen myös hankeajan jälkeen. Hankkeen puitteissa järjestetään konkreettisia toimenpiteitä, joiden lisäksi on tarjolla teoriakoulutusta.

Lähiruokaa yhteistyössä on Leader-hanke, jonka rahoituksesta vastaa osittain Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta. Yksityisestä rahoituksesta vastaavat Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet ja paikalliset yhteistyöyritykset.

Hankeaika: 1.3.2019–31.12.2020

Budjetti: 54 588 €

Rahoitus: Leader 32 752 €, yksityisrahoitus 21 835 €

Hallinnoija: Kemiönsaaren kunta / Elinkeino-osasto

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Tervetuloa kotiin!

Hankkeen tavoitteena on parantaa työllisyyttä äidinkielenään muita kieliä kuin suomea tai ruotsia puhuville Kemiönsaaren asukkaille ja Kemiönsaarelle muuttaville. Hankkeena avulla tuetaan töitä hakevien työetsintävalmiuksia ja yrittäjyyttä sekä tehdään tutustumiskäyntejä eri yrityksissä. Päätavoitteena on luoda uusia kontakteja paikallisen elinkeinoelämän ja työnhakijoiden välille, jotta seudun työnhakijoille olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä tehokkaammin. Hankkeesta paikalliset yrittäjät voivat saada työllistämisasioissa tukea ja ohjausta.

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta, Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta. Kemiönsaaren kunta toteuttaa hanketta yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa.

Hankeaika: 1.12.2019–30.11.2021

Budjetti: 124 512 €

Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus, ESR 93 384 €, Kemiönsaaren kunta 31 128 €

Hallinnoija: Paraisten kaupunki

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Ota yhteyttä