Siirry sisältöön

Juhlavuoden visuaalisen ilmeen suunnittelu

Kemiönsaaren juhlavuotta vietetään 2025, ja toivomme juhlavuodesta tulevan aktiivinen ja yhteisöllinen vuosi kaikille saaren asukkaille, vapaa-ajan asukkaille, matkailijoille ja toimijoille. Juhlavuoden keskiössä tulee olemaan Kemiönsaarella järjestettävät tapahtumat ympäri vuoden sekä juhlavuoden pääjuhla, joka järjestetään kesäkuussa 2025.

Prosessi 1

Juhlavuoden visuaalisen ilmeen tulee pohjautua Kemiönsaaren kunnan uudistettuun brändiin ja toivomme sen viestivän Kemiönsaaren arvoja ja historiaa.

Osallistamme kuntalaiset juhlavuoden ilmeen suunnitteluun, joten toivomme tarjouksenne sisältävän alustavan ehdotuksen juhlavuoden ilmeestä. Alustavaan ehdotukseen tulee sisältyä luonnokset logosta, väreistä ja graafisista elementeistä. Kemiönsaaren kunnan juhlavuoden työryhmä valitsee kaikkien ehdotusten joukosta kolme, jotka etenevät kuntalaisten äänestykseen. Äänestykseen valittavat ehdotukset saavat 300 euron korvauksen, poislukien voittaja.

Prosessi 2 – tilaus äänestyksen voittajalta

1. Logo paino- ja digikäyttöön, mahd. pysty- ja vaakaversiot
• Juhlavuoden logon tulee soveltua monenlaiseen käyttöön, kuten verkkosivuille, painotuotteisiin, somejulkaisuihin ja paikallisten yritysten tuotteisiin.
• Toivomme kaksikielistä materiaalia, ruotsiksi ja suomeksi. Ei erillisiä kieliversioita logolle.

2. Kunnan brändiin sopivat värit ja graafiset elementit
• Värien, muotojen ja graafisten elementtien tulee pohjautua Kemiönsaaren kunnan graafiseen ohjeistoon.

3. Ohjeisto juhlavuoden visuaalisen ilmeen hyödyntämiseen
• Toivomme tiivistä ohjeistoa juhlavuoden grafiikan käytölle, sillä yhtenäisen ilmeen tulee taipua paikallisten yhdistysten tapahtumailmeisiin ja yritysten tuotteisiin.
• Esimerkkejä logojen, värien ja graafisten elementtien käytöstä vaikkapa tapahtumajulisteissa ja erilaisissa tuotteissa.
• Ohjeiston tulee olla selkeä, ja se julkaistaan digitaalisena Kemiönsaaren verkkosivuilla.
• Ohjeiston tulee olla kaksikielinen, ruotsiksi ja suomeksi.

Aikataulu

1. Ehdotusten DL: 21.1.2024 klo 23.59. ehdotukset lähetetään: marko.ahde@kimitoon.fi
2. Kuntalaisten äänestykseen valittavat ehdotukset 6.2. (Työryhmän kokous ja päätös)
3. Äänestysaika 1.2. – 28.2. Ehdotukset julkaistaan ja äänestys järjestetään kunnan verkkosivuilla.
4. Äänestyksen voittajan julkistaminen ja visuaalisen ilmeen valinta 29.2.
5. Aloituspalaveri kunnan juhlavuodesta vastaavien kanssa, ja visuaalisen ilmeen jatkotyöstö maaliskuun alusta alkaen.


Tarjousten pisteytys

Tarjoukset pisteytetään seuraavasti ja kolme parasta ehdotusta valitaan seuraavan pisteytyksen mukaisesti:

Laadulliset tekijät / osaamistekijät
, asteikko 1-5 (1-2 tyydyttävä, 3-4 hyvä, 5 erinomainen). Painoarvo 80%
– Viesti ja sanoma, 1-5 p
– Ainutlaatuisuus, 1-5 p
– Houkuttelevuus, 1-5 p
– Soveltuvuus, 1-5p
– Aiempi kokemus 1-5 p

Hinta, asteikko 1-5 (1-2 kallis, 3 keskivertainen, 4-5 edullinen). Painoarvo 20%

Lisätiedot

Tutustu graafiseen ohjeistoon:
Kemiönsaaren kunnan graafinen ohjeisto


Lue lisää kunnan strategiasta:

Kemiönsaaren kunnan strategia 2022-2025


Yleistä kunnan viestinnästä:
Kemiönsaaren kunnan viestintä(avautuu uuteen ikkunaan)

Ota yhteyttä