Siirry sisältöön

Valtuuston päätökset 13. marraskuuta

Kemiönsaaren valtuusto päätti kokouksessaan maanantaina 13.11. mm. seuraavista asioista:

Kemiönsaaren elinkeino-ohjelma: Valtuusto hyväksyi ohjelman seuraavin lisäyksin: Kalevi Kallonen (kesk.) ehdotti Roger Hakalaxin (r.) kannattamana, että elinkeino-ohjelman sivulla 7 olevan kohdan ”Yrityspalvelut” neljännestä kappaleesta poistetaan seuraava: On selvää, mitä odotuksia kunnalle voidaan asettaa ja vastausta pitää voida saada kohtuullisessa ajassa, ja sen tulee olla kaikkien ymmärrettävissä. Joskus kuntien päätökset merkitsevät sitä, että yritykset eivät saa haluamaansa. Näissä tapauksissa on erityisesti selkiytettävä, miksi päätöstä ei ole tehty yrityksen haluamaan suuntaan.

Organisaatiouudistus, operatiivinen organisaatio: Valtuusto hyväksyi että operatiivista organisaatiota uudistetaan 1.1.2024 alkaen liitteen mukaisesti. Hallintosäännön muutokset valmistellaan erillisenä asiana operatiivisen organisaation muutosten perusteella.

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026: Valtuusto hyväksyi talousarvioesityksen seuraavin lisäyksin:

Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, kiinteistö Susvall, kaavan hyväksyminen: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, osa kiinteistöstä Södra-Lambholmen, kaavan hyväksyminen: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen pöytäkirjan löydät myöhemmin täältä: