Siirry sisältöön

Kemiönsaaren elinkeinoelämä

Kemiönsaaren elinkeinoelämä on erittäin monipuolinen, ja yrityksiä löytyy laidasta laitaan eri toimialoilta. Suurin osa yrityksistä (noin 900) on mikroyrityksiä, ja pk-yrityksiä on noin kymmenen.

Teollisuus

Keskisuuria yrityksiä ovat Salmonfarm, joka on Suomen ainoa kalajauhotehdas, Sibelco, joka harjoittaa louhintatoimintaa, ja tiilitehdas Keramia. Muita merkittäviä aloja ovat elintarviketeollisuus ja korjaamoala. Teollisuus työllistää noin 180 henkilöä.

Kauppa ja rakentaminen

Kauppa- ja rakennusala ovat nykyään teollisuuden ohella Kemiönsaaren elinkeinoelämän merkittävimmät toimialat. Ne työllistävät noin 480 henkilöä. Molemmat toimialat ovat kasvussa, mikä johtuu pääasiassa matkailuelinkeinon ja vapaa-ajan asutuksen lisääntymisestä.

Hotelli- ja ravintolatoiminta

Kasnäsin hotelli ja kylpylä on alan suurin toimija. Lisäksi Kemiönsaaressa toimii nelisenkymmentä muuta yritystä, jotka työllistävät noin 120 henkeä. Hotelli- ja ravintola-alan kehitykseen kohdistuu suuria odotuksia.

Maatalous, metsänhoito ja kalastus

Peruselinkeinoilla on yhä suuri merkitys saarellamme, ja ne työllistävät noin 180 henkilöä eli runsaat 8 % työikäisestä väestöstä. Lisääntynyt erikoistuminen ja korkeampi jalostusaste tarkoittavat sitä, että alalla tulee jatkossakin olemaan merkittävä rooli elinkeinoelämässä.

Maatalous Kemiönsaaressa

Pääasiallinen tuotantosuuntaus on viljanviljely.

Julkiset ja yksityiset palvelut

Julkinen ja yksityinen palvelusektori, johon kuuluvat terveydenhuolto, koulutus, julkinen hallinto, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelut, tiedotuspalvelut sekä taiteellinen ja tieteellinen toiminta, muodostaa reilut 40 % kunnan työpaikoista, yhteensä noin 950 henkilöä. Kaikista työpaikoista noin puolet on valtion tai kunnan työpaikkoja ja loput yksityisen sektorin työpaikkoja, mukaan lukien eri organisaatiot.

Elinkeinolautakunta ja kehitysosasto

Elinkeinokysymyksiä kunnassa edistävät elinkeinolautakunta ja kehitysosasto yhteistyössä muiden osastojen kanssa. Pyrimme edistämään Kemiönsaaren olemassa olevan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä luomaan edellytyksiä uusille yrityksille.

Kemiönsaaren kunnanhallituksen kaikissa päätöksissä tehdään elinkeinovaikutusten arviointi.

Vuoden yritys / yrittäjä

Vuoden kemiönsaarelainen yrittäjä -palkinto on yrittäjälle tai yritykselle myönnettävä tunnustus yrittämisestä.

Palkitut yritykset: