Siirry sisältöön

Pakolaisten vastaanotto

Pakolaisvastaanotto tekee laaja-alaista yhteistyötä eri kuntasektoreiden, palveluntuottajien, kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten vapaaehtoisten kanssa. Se pyrkii takaamaan parhaat mahdolliset edellytykset uuteen kotimaahan, kotipaikkakuntaan ja yhteisöön kotoutumiselle sekä edesauttamaan pakolaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sopeutumista.

Kuntaan muuttaneiden oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kanssa Kemiönsaaren pakolaisvastaanotossa työskentelee pakolaiskoordinaattori, joka

Paikolaisvastaanotto Kemiönsaarella

Oleskeluluvan saaneilla pakolaisilla on oikeus kolmen vuoden kotoutumisaikaan ja -suunnitelmaan, jonka tarkoituksena on tukea yhteiskunnallisia valmiuksia, kehittää kielitaitoa ja vahvistaa edellytyksiä osallistua työelämään. TE-toimisto järjestää aikuisille maahanmuuttajille kokopäiväistä kotoutumiskoulutusta, jota ohjaavat suomenkielenopettaja ja koulunkäyntiavustaja. Pakolaisten ensisijainen kotoutumiskieli on suomi.

Kouluikäisistä lapsista osa on integroitu suomenkieliseen perusopetukseen Taalintehtaan kouluun ja Kemiönsaaren keskuskouluun, ja osa osallistuu valmistavaan perusopetukseen, jossa toimii opettaja ja kouluavustaja.

Kemiönsaari on vastaanottanut syyrialaisia kiintiöpakolaisia vuosina 2016 ja 2017, kaksikymmentä henkilöä kumpanakin vuotena. Suomen Kylätoiminta ry. on valinnut Taalintehtaan vuoden 2017 kotoutumisen pilottikyläksi.