Siirry sisältöön

MÅSSE -hanke on tukenut mikroyrittäjiä kestävyydessä ja yritysvastuussa

Hankkeen tavoitteena on ollut tarkastella saariston mikroyritysten toimintaa, ja kartoittaa minkälaisia toimenpiteitä ja tukipalveluita yritykset tarvitsevat, jotta Saaristomeren elinkeinotoimintaa voidaan kehittää vastuullisesti, ympäristön ja ihmisten hyvinvointi huomioiden.

Julia Ajanko, koulutukseltaan maantieteilijä, aloitti projektipäällikkönä MÅSSE -hankkeessa (Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt) 14. maaliskuuta 2022. Hankkeen viimeinen päivä oli 30. kesäkuuta 2023, ja hieman yli vuoden kuluttua on ehtinyt tapahtua paljon.

– Hanke on tehnyt yhteistyötä Saaristomeren alueella toimivien mikroyrittäjien kanssa ja hankekauden aikana olemme kartoittaneet erilaisia ​​mahdollisuuksia ja haasteita, jotka koskevat mikroyritysten toimintaa, Ajanko kertoo.

Hankkeessa on muun muassa selvitetty yritysten mahdollisuuksia minimoida ympäristövaikutuksiaan siten, että se hyödyttäisi samalla yrityksen omaa toimintaa tuomalla lisäarvoa sekä palveluille että tuotteille.

– Sekä globaalien että paikallisten ympäristöhaasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja Itämeren rehevöitymisen, vastaan ​​taisteleminen vaatii muutoksia ihmisten asenteissa ja luonnonvarojen käyttötavoissa ihmisten hyvinvoinnin perustana, Ajanko toteaa.

Hankkeen lopputuote on tietopaketti yrittäjille

Hankkeen aikana on keskusteltu muun muassa viljelijöiden, elintarvikejalostajien, tapahtumajärjestäjien ja venetelakoiden kanssa yritysten ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämisestä. Hanke vieraili Tukholman venemessuilla pientelakoiden ja veneilyalan yritysten kanssa. Matkan teemana oli vastuullinen ja ympäristötietoinen veneilyala Saaristomerellä. Yhdessä Saaristomeren biosfäärialueen kanssa hanke järjesti keväällä 2023 webinaarisarjan, joka koostui neljästä perjantai-webinaarista. Webinaarien puhujat edustivat paikallisyrityksiä, tutkimuslaitoksia, yhdistyksiä ja julkisorganisaatioita. Puhujat kertoivat mm. yritysten vesivastuusta ja veden kierrätyksestä, kiertotaloudesta saaristossa sekä mikroyritysten vastuullisuusviestinnästä.

Lopputuotteena Ajanko on koonnut kattavan tietopaketin mikro-​ ja pienyritysten ympäristövaikutuksista ja ympäristövastuullisuudesta.  

– Tietopaketti kertoo lyhyesti mitä yritysvastuu tarkoittaa mikroyrityksen näkökulmasta, ja miten oman yrityksen vastuullisuutta voi arvioida. Paketti tarjoaa lisäksi käytännön vinkkejä siihen, miten päästöt käännetään säästöiksi, ja miten ympäristövastuuta ja kestäviä toimenpiteitä voi edistää omassa yritystoiminnassa, Ajanko sanoo.

Tietopaketti löytyy kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilta täältä:

Ajanko toteaa, että hanke on ollut suhteellisen lyhyt ja Saaristomeren mikroyritysten toimintaa ja ympäristövaikutuksia on ollut mahdollista tarkastella vain pintapuolisesti. Hän toivoo kuitenkin, että hanke on kannustanut yrittäjiä pohtimaan edelleen omia mahdollisuuksiaan vähentää luonnon kuormitusta, ehkä jopa niin, että liiketoimintakin hyötyisi tästä.

Parasta Ajangon mukaan ovat olleet tilaisuudet, joissa yritykset ovat päässeet jakamaan omia kokemuksiaan keskenään. On yrityksiä, jotka ovat jo pidemmällä esimerkiksi resurssitehokkuudessa, kiertotaloudessa, hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä tai luonnon kantokykyä tukevassa ja taloudellisesti kannattavassa liiketoiminnassa. Nämä yritykset voivat varmasti innostaa muita, hän uskoo.

– Vihreä siirtymä on välttämätön, ja mielestäni Saaristomeren mikroyrityksillä on potentiaalia toimia vihreän siirtymän ja kestävämmän tulevaisuuden edelläkävijöinä. Tämän potentiaalin valjastaminen vaatii kuitenkin paljon työtä ja tukea, jotta yritykset uskaltavat ja pystyvät luopumaan vanhoista asenteistaan ja toimintatavoistaan. Toivon, että MÅSSE -hanke on ainakin jossain määrin pystynyt inspiroimaan ja tukemaan yrittäjiä tällä tiellä eteenpäin, Ajanko sanoo.

Lue lisää MÅSSE -hankkeesta täältä: