Siirry sisältöön

Perusopetusselvitys, viikko 9

Seurantaryhmän toinen kokous oli tiistaina 27.2. Kokouksessa Vertikal Oy:n edustaja esitteli havaintojaan ja pohdintojaan Kemiönsaaren kouluista ja mahdollisista tulevaisuuden vaihtoehdoista. Päättäjillä oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja jakaa näkemyksiään selvityksen laatijoiden kanssa. Selvityksen taustatutkimuksesta kävi ilmi, että viimeisen 25 vuoden aikana 0–6-vuotiaiden määrä kunnassa on puolittunut. Sisään muutolla ei ole ollut merkittävää vaikutusta kuntamme koulujen oppilasmääriin, sillä selvityksen tekijä arvioi keskimääräiseksi muuttovoitoksi noin 1,5 lasta ikäluokkaa kohden.

Vuoden vaihteessa huoltajilla oli mahdollisuus vastata varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta koskevaan kyselyyn. Kyselyssä pyydettiin esimerkiksi laittamaan tärkeysjärjestykseen kouluun liittyviä asioita. Perusopetuksessa olevien huoltajien mielestä tärkeintä koulussa on opetuksen laatu (18 % pisteistä). Tärkeiksi asioiksi nousivat kyselyvastausten perusteella myös pätevä henkilöstö (15 %), oppilaiden sosiaaliset suhteet (13 %), oppimisen tuki (13 %) ja opetusryhmien koko (12 %). Vähemmän tärkeiksi huoltajat nimesivät koulurakennuksen kunnon (9 %), koulun ja kodin välisen etäisyyden (8 %), kunnan talouden (6 %) ja kylien elinvoiman (5 %).

Tulevalla viikolla tarkastellaan vielä koulurakennuksia yhdessä teknisen osaston kanssa. Selvitys valmistuu 12.3. mennessä, jolloin se esitellään ensimmäisenä koulujen henkilöstölle ja samana iltana myös valtuustolle, sivistyslautakunnalle, suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle koulujaostolle sekä nuorisovaltuustolle. Medialle pidetään tiedotustilaisuus 13.3. Tämän jälkeen kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua info- ja keskustelutilaisuuksiin ja vastata verkkokyselyyn. Selvitys julkaistaan kokonaisuudessaan kunnan verkkosivustolla 13.3.