Siirry sisältöön

Europarlamenttivaalit 2024

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestys järjestetään 29.5.-4.6.2024.

Kemiönsaaren kunta on jaettu viiteen äänestysalueeseen. Näiden äänestysalueiden äänestyspaikat ovat:

ÄänestysalueÄänestyspaikka
1. TaalintehdasDalsbruks skolan mediateekkiEinarintie 1
2. Björkboda-KullaKärran seurakuntakotiKappelimäentie 6
3. Saaristo   Kasnäsin kylpyläKasnäsintie 1295
4. KemiöKulttuuritalo Villa LandeEngelsbyntie 8
5. VästanfjärdSeuratalo VårdkasenSeuratalontie

Vaalipäivänä äänestys aloitetaan klo 9.00, ja äänestys loppuu klo 20.00. Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Äänestysalue ilmenee äänioikeutetulle lähetetystä ilmoituskortista. Jos äänioikeutetulla on käytössä Suomi.fi-palvelu, ilmoitus lähetetään sähköisesti.

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään, joten tarvitset mukaan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen.

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) ja lähettää sen niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, äänioikeusilmoitus lähetetään sähköisesti. Voit ottaa mukaasi sinulle saapuneen äänioikeusilmoituksen, mutta voit äänestää myös ilman sitä. Äänioikeusilmoitus nopeuttaa äänestämistä laitoksissa ja yhteysaluksissa, jolloin äänioikeusilmoitus kannattaa ottaa mukaan. Jos et ole saanut ilmoitusta ennen ennakkoäänestyksen alkamista, voit ottaa yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon puhelimitse numeroon 029 553 6370.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Lisätietoa ja käytännön ohjeita: Vaalit.fi: Äänestäminen vaalipäivänä (siirryt toiseen palveluun)

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.5.–4.6.2024.

Lisätietoja ja käytönnön ohjeita: Vaalit.fi: Äänestäminen ennakkoon(siirryt toiseen palveluun)

Kemiönsaaren kunnassa ennakkoon voi äänestää seuraavasti:

Taalintehtaan kirjasto
Tullimäentie 7a, 25900 Taalintehdas 
arkipäivinä
viikonloppuna
klo 9.00–17.00
klo 10.00–16.00
Villa Lande, Kemiö
Engelsbyntie 8, 25700 Kemiö
arkipäivinä
viikonloppuna
klo 9.00–17.00
klo 10.00–16.00
Seuratalo Vårdkasen, Västanfjärd
Seuratalontie, 25830 Västanfjärd
arkipäivinäklo 9.00–17.00
Hiittisten seurakuntatalo
Kirkkomäentie 27, 25940 Hiittinen             
maanantaina 3.6.2024klo 9.00–17.00
Torstai 30.5.2024, M/S Stella
m/s Stella, Örön yhteysaluslaituriklo 11.30–12.30
m/s Stella, Holman yhteysaluslaituriklo 15.15–15.25
m/s Stella, Vänön yhteysaluslaituriklo 16.00–16.10
m/s Stella, Tunnhamnin yhteysaluslaituriklo 16.40–17.05
Tiistai 4.6.2024, saariston yhteysaluslaiturit

Äänestysajat ovat arvioita, joten muutokset ovat mahdollisia. Kunta tiedottaa tilanteesta verkkosivustolla ja sosiaalisessa mediassa.

m/s Stella, Angesön yhteysaluslaituriklo 8.55-9.05
m/s Stella, Bötesön yhteysaluslaituriklo 9.35-9.45
m/s Stella, Djupön yhteysaluslaituriklo 9.50-10.00
m/s Stella, Vänoxabyn yhteysaluslaituriklo 10.00-10.10
m/s Stella, Vänoxa, Släten yhteysaluslaituriklo 10.10-10.20
m/s Stella, Biskopsön yhteysaluslaituriklo 10.25-10.35

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kotikunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä Kemiönsaaren kunnan keskusvaalilauta-kunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00.

Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Tästä on kuitenkin mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua Kemiönsaaren kunnan keskusvaalilautakunnalle, Vretantie 19, 25700 Kemiö, tai puhelimitse 040 626 3583.

Apua äänestäjälle

Useimmat äänestämiseen liittyvät ongelmat ratkeavat äänestyspaikalla. Vaalivirkailijat auttavat tarvittaessa ja neuvovat, jos esimerkiksi tarvitset avustajaa äänestysmerkinnän tekemiseen. Äänestäjällä on kuitenkin aina oikeus käyttää apunaan myös itse valitsemaansa henkilöä, esimerkiksi lähiomaistaan. Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään sen, mitä äänestäjä osoittaa ja pitämään salassa äänestyksessä saamansa tiedot. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä ehdokasta tämän olisi äänestettävä.

Mikäli äänestämisessä ilmenee ongelmia, on tärkeää nostaa asia esille välittömästi. Äänestäjä voi ottaa yhteyttä kunnan keskusvaalilautakuntaan asian selvittämiseksi.

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista. Mainoskehikkoja pystytetään neljä kappaletta: Kemiöön, Taalintehtaalle, Lammalaan ja Kärraan (ks. alla oleva kartta). 

Ehdokkaita asettaneita ryhmiä pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse hallinto-osaston sihteeri Susanna Kunnarille, susanna.kunnari@kimitoon.fi, missä edellä mainituista paikoista ne haluavat mainostaa.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti määräytyy ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan järjestyksen mukaan. Kehikkoon on merkitty järjestysnumero. Mainoskehikon koko on 800 x 1 200 mm.

Jokainen puolue hoitaa itse mainosten kiinnitykset, niiden kunnossapidon sekä välittömästi vaalien jälkeen niiden pois oton. 

Vaalien ulkomainontapaikat