Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli myönnetään yksityiselle päivähoidolle. Setelin arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Perheelle maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Myöntäessä palveluseteliä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.

Kuka voi hakea ja miten?

Palveluseteli voidaan myöntää Kemiönsaaren kunnan asukkaalle, joka olisi oikeutettu päivähoitopalveluihin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Palveluseteliä hakevan tulee olla kirjoilla Kemiönsaaren kunnassa. Palveluseteliä voi käyttää kunta-asukas, joka toivoo varhaiskasvatusta muissa kunnissa. Kemiönsaaren kunta hyväksyy palvelutuottajan.

  • Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.
  • Seteliä haetaan samalla lomakkeella (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)kuin kunnallista päivähoitopaikkaa sähköisesti. Hakemuksen voi myös jättää päivähoitotoimistoon: Arkadiantie 3, 25799 Kemiö.
  • Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan kunta päättää sopivasta tavasta järjestää asiakkaan tarvitsemaa palvelua.
  • Kemiönsaaren kunta myöntää palvelusetelin varhaiskasvatukseen.

Lillgården Oy(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Pajbölentie 3, 25700 Kemiö

Puh. 044 240 7735

Asiakas, jolle on myönnetty palveluseteli, ei voi saada kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea eikä kunnallista päivähoitoa. Palvelusetelipalvelu ei mahdollista omavastuuosuuden hakemista toimeentulotukena.

Palvelusetelin arvo

Päivähoidon palvelusetelin arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Perheelle maksettava palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään euromäärä, joka määräytyy perheen tulojen mukaan, jos lapsi olisi kunnallisessa päivähoidossa. Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Palvelusetelin enimmäisarvo on riippuvainen lapsen iästä ja hoidon tarpeesta.

Ota yhteyttä