Siirry sisältöön

Neuvonta ja oikeusapu

Edunvalvonta, kuluttajaneuvonta, oikeusapu ja sovittelu.

Edunvalvonta

Yleiset edunvalvojat palvelevat henkilöitä, jotka eivät sairautensa (esim. dementia, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus) vuoksi kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsevat siksi edunvalvojaa hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan. Holhoustoimen edunvalvontapalveluita hoitavat valtion oikeusaputoimistot.

Kuluttajaneuvonta

Valtio vastaa kuluttajaneuvonnan järjestämisestä, ja se hoidetaan keskitetysti kuluttajaviraston toimesta. Kuluttajaoikeusneuvojien toimipaikat sijaitsevat maistraateissa.

Kuluttajaneuvojat tavoitat puhelimitse numerosta:

Kuluttajaviraston verkkosivuilta (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)löydät tietoja ja ohjeita liittyen kaupankäynnin ongelmiin. Sieltä saat tietoa myös virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta sekä ajankohtaisista asioista.

Oikeusapu- sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelut

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen palvelu. Neuvonta on asiakkaille maksutonta. Kemiönsaaresta vastaavan velkaneuvojan toimipiste sijaitsee Turussa.

Velkaneuvoja:

Toimipisteitä on Turussa, Salossa ja Loimaalla.

Sovittelu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti ja tasavertaisesti sekä vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan käsitellä rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja ja sopia toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Aloitteen sovittelusta voi tehdä muun muassa poliisi, syyttäjä, muu viranomainen, asian osapuolet, edunvalvoja ja myös alaikäisen osapuolen huoltaja.