Siirry sisältöön

Arvonlisäverottomat yksityiset sosiaalipalvelut

Asiakas on oikeutettu verovapaisiin sosiaalipalveluihin, jos hän ei todetusti selviä arjestaan ilman apua. Syynä voi olla esimerkiksi ikääntyminen, sairaus, sairaudesta toipuminen tai vamma. Muun muassa kodinhoito, ateriapalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut, kuten asiointiapu, ovat arvonlisäverottomia palveluja.

Yksityiset sosiaalipalvelut ovat verottomia seuraavilla edellytyksillä

  1. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
  2. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma.
  3. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.
  4. Palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueella palveluja tuotetaan ja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin. 

Ohjeita yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajille