Siirry sisältöön

Varautuminen

Varautuminen tarkoittaa valmistautumista ennakolta erilaisiin onnettomuuksiin ja kriisitilanteisiin. Tavoitteena on yhteiskunnan ja yksilöiden toiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuminen.

Pelastustoimi on koonnut toimintaohjeita erityyppisille vaaratilanteille. Ohjeet kertovat, miten sinun kuuluu toimia esimerkiksi hätätilanteessa ja vaaratilanteessa.

Sähkökatko

Jos valot sammuvat tai televisio vaikenee, kyse voi olla laiteviasta, sähkökatkosta tai kodin oman sähköverkon vikaantumisesta. Kokeile ensin, syttyvätkö valot muissa huoneissa ja toimivatko muut kodinkoneet. Varmista sulaketaulusta, että sulakkeet ovat ehjät ja vikakatkaisimet oikeassa asennossa. Vaihda tarvittaessa palanut sulake uuteen tai nosta vikakatkaisin. Jos koko asunto on virraton, voi pääsulake olla palanut. Yleensä huoneistot ja lähitalot kuuluvat samaan sähköverkkoon. Katso palavatko valot naapurissa ja toimivatko katuvalot.

Poikkeusolot

Poikkeusolojen määritelmä kattaa aseellisen hyökkäyksen lisäksi myös muut kansakuntaa vakavasti uhkaavat poikkeusolot, kuten esimerkiksi erittäin vakavat luonnonmullistukset, pandemiat ja suuronnettomuudet. Määritelmä vastaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten yleistä hätätilaa koskevia määräyksiä.

Väestönsuojelu

Väestönsuojelun tarkoituksena on väestön turvaaminen sodan ja muiden siihen verrattavien olosuhteiden aiheuttamilta tuhoilta sekä niiden vahinkojen rajoittaminen ja seurausten lieventäminen.